Digitaliseringen av radiomediet setter følelser i sving og fortsatt dukker det opp nye stemmer og rapporter i den skandinaviske DAB-debatten. I dag kom den svenske Riksrevisjonen med en knusende kritikk av hele digitaliseringen i Sverige og den svenske regjeringens planerom å slukke FM-nettet for å i stedet satse på DAB.

Rapporten kommer samtidig med at den norske regjeringen er like om hjørnet med å bestemme seg for en slukkedato for FM-båndet i Norge.  

- Rapporten er ikke relevant for den norske prosessen, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge, til Kampanje.

Svein Larsen, styreleder i Norsk Lokalradioforbund  og daglig leder i storbykanalen Radio Metro, er ikke imponert over innvendingene til Ole Jørgen Torvmark og mener Skandinavia ikke står så samlet som det Digital Radio Norge-sjefen gir inntrykk av.

Les mer: - Burde bekymre norske myndigheter

- Betydelig risiko
Det er uansett nedslående radionyheter som kommer fra den svenske riksrevisjonen som mener prosessen i altfor stor grad har vært ført på bransjens egne premisser og ikke på lytternes.

- Den planlagte overgangen til digitalradio innebærer betydelig risiko og er trolig ikke samfunnsøkonomisk lønnsom. Det beste er å beholde FM-nettet der alle lytterne, uavhengig av økonomiske ressurser, kan fortsette å lytte på radio, sier Margareta Åberg i den svenske Riksrevisjonen i en melding.

Torvmark mener den norske prosessen, der det tidligst kan gå mot slukking av FM-nettet i 2017 eventuelt 2019, skiller seg fra den svenske prosessen.

Les også: Nytt steg mot FM-slukking i 2017

- Her fikk vi et tidlig signal om prosessen skulle ledes av bransjen. Det har det vært politisk enighet om. Svenskene har en annen forhistorie enn oss. I Sverige har det vært mye dveling og et fravær av tydelig beslutninger i denne prosessen, sier Torvmark.

Klart for slukkedato
Den svenske rapporten kommer på en tid der de norske radiokanalene med NRK og P4 i spissen venter i spenning på når kulturdepartementet og statsråd Thorild Widvey vil komme med sin etterlengtede beslutning om slukkedato for FM-nettet. Flere som følger prosessen tett sier til Kampanje at det beste tipset nå er at Widvey kunngjør slukkedatoen denne uken.

- Kommer denne rapporten på et uheldig tidspunkt?

- Det er en rapport som påpeker svakheter i forhold til det som har skjedd i Sverige. I Norge er situasjonen en helt annen. Vi har hatt en aktørstyrt prosess som har vært forankret i et bredt politisk flertall og der vi tok beslutningen om DAB i 2011.  Det som er uheldig er at kringkasterne i Skandinavia har jobbet for å skape en digital radiofremtid og gått i samme retning – om enn ikke i samme tak. Danmark har vært like bak oss med Sverige bakerst i feltet. Dersom denne rapporten skal få betydning så er det å sette svenskene enda lenger bak i prosessen.

- Så rapporten vil ikke skade den norske prosessen?

- Den er ikke relevant for den norske prosessen. Kravene her er etter vår oppfatning innfridd, sier Torvmark.

I Sverige har rapporten vakt sterke reaksjoner i radiobransjen. Staffan Rosell i SBS Discovery, som er den største kommersielle aktøren på det svenske radiomarkedet, reagerer særlig på påstanden om at digitalradioen verken etterspørres av lytterne eller vil fylle et behov.

- Det føles som å være i Sovjet på 50-tallet når man tror at folk ikke ønsker seg større valgfrihet, sier Rosell til bransjenettstedet Dagens Media.

Reagerer på svensk DAB-rapport:

Lederen i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark, reagerer på at den svenske riksrevisjonen ikke har sett til markeder der digitaliseringen er i full gang. – Både på det britiske og det norske markedet har et utvidet tilbud gitt økt radiobruk. Det burde Riksrevisjonen i Sverige sett på, sier Torvmark.

Det er Post- og Teletilsynet og Medietilsynet som har gitt ministeren beslutningsgrunnlaget for hvorvidt FM-nettet kan slukkes i 2017. Her har det allerede kommet frem at de to dekningskravene er innfridd samt kravet om at minst halvparten av lytterne må lytte daglig til en digital radioplattform.

Dermed gjenstår det to skjønnsmessige vurderinger knyttet til om digitalradiotilbudet av i dag gir lytterne en merverdi og at det det finnes «rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil».

I dag kom også nye tall på mediebruk fra Statistisk Sentralbyrå og de viste at «andelen radiolyttere i løpet av en gjennomsnittsdag har økt». I 2013 var lytterandelen på 59 prosent, mens den i fjor var på 64 prosent. Videre heter det at «19 prosent av befolkningen hørte på DAB-radio i løpet av et døgn i 2014, mot 13 prosent året før».

Les også: Bruker nesten like mye tid på internett som tv