I et VGTV-innslag ringer programleder Mads A. Andersen opp kommentarfelt-deltakere som har kommet med det VG mener er politisk ukorrekte kommentarer, og bedt dem om å utdype sine synspunkt. Mens noen legger på røret, forsøker andre å forklare meningene sine.

VG-redaktør Torry Pedersen forsvarer oppringingen slik overfor egen avis:

- Dette er personer som med fullt navn har gått inn i en løpende politisk debatt og gitt uttrykk for standpunkter som i hvert fall jeg mener er relativt inhumane, og da er det helt relevant når man engasjerer seg i politisk debatt å få spørsmål om man står inne for dette, hva man bygger resonnementene på og få de utfordret, sier VG-redaktør til egen avis.

Les også eget intervju med Torry Pedersen: - Alt fra hyllest til fordømmelse

- Kommer ikke tydelig frem
Men det kommer ikke tydelig frem av sendingen at alle som blir oppringt informeres om at samtalen blir tatt opp og publiseres. Det mener mediekommentator Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad.

- Selve ideen har jeg ingen problemer med, at man konfronterer folk som bruker kommentarfeltet til å spy ut hat og menneskeforakt, men presseetikken sier at folk skal vite når deblir intervjuet og de skal vite at det de sier kan bli sitert, sier Omdal.

- Det kan godt hende VG har sitt på det tørre, men det kommer ikke tydelig frem av sendingen som jeg så i går. I noen av samtalene så kommer det frem at det vil blit tatt opp, men i flere av samtalene er det ikke tydelig at dette blir publisert, fortsetter han.

- Ikke overrasket
Og PFU har allerede mottatt klager fra lesere på sendingen.

- Vi har fått klager, men ikke fra noen av de berørte, sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk presseforbund til Kampanje.

PFU må normalt få klager fra berørte før de eventuelt velger å behandle saken. Løken Stavrum vil derfor ikke selv gi en vurdering av saken.

- Men jeg er ikke overrasket over diskusjonen. Det lå i dagen at det måtte bli diskutert, sier hun.

- Kanskje aldri blitt intervjuet før
I Vær varsom-plakatens paragraf 3.3 står det at det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder.

- Hvis ikke VG har avklart dette som de skal etter Vær varsom-plakaten, har de et presseetisk problem, for alle, uansett hvem de er, har de samme rettigheter til å vite at det de sier kan bli publisert, sier Omdal.

Han mener kravet skjerpes av at de som intervjues ikke er særlig medievante og at det skjer på telefon.

- Kravene er at det skal være avklart, og at det er sagt så tydelig at hun må skjønne at hun er på lufta akkurat nå, men det er også veldig forskjell på å ringe opp en statsråd og å ringe et menneske som kanskje aldri har blitt intervjuet før i hele sitt liv.

Dersom VG har avklart premissene med alle intervjuobjektene, utover det som kommer frem i sendingen, mener Omdal avisen bør klargjøre dette overfor seerne.

Kampanje har bedt om en kommentar fra VG-redaktør Torry Pedersen.

Også på Twitter pågår debatten om det presseetiske aspektet ved telefonoppringingene, og den anonyme mediekritiske spaltisten Doremus Schafer i Journalisten er blant dem som stiller seg kritisk til VGs metode:

Twitter-debatt: Den anonyme mediekritikeren Doremus Schafer er blant dem som er kritiske til innslaget.