Konkurransetilsynet har i dag fortalt TV 2 at den Egmont-eide tv-kanalen kan kjøpe C More. Det kommer frem i en pressemelding fra Konkurransetilsynet fredag ettermiddag.

- Konkurransetilsynet har gjennom vår saksbehandling ikke funnet grunnlag for å gripe inn i TV 2s kjøp av C More, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Dermed er det fritt frem for TV 2-sjef Olav Sandnes med å starte integreringen av betal-tv-kanalen som var eid av svenske Bonnier. Det kan Sandnes og TV 2 gjøre med bare en drøy uke igjen til seriestart.

Les også: TV 2 kjøper C More

- Vi er naturlig nok glade for denne beskjeden fra Konkurransetilsynet. Nå ser vi frem til å satse sammen med både C More og norsk fotball for å skape et så godt fotballprodukt som overhodet mulig, sier TV 2-sjef Olav Sandnes til Kampanje. 

- Hvor viktig var det at denne avgjørelsen kom før seriestart?

- For oss har dette vært som forventet. Vi har hele tiden ment at det ikke var konkurranserettslig problematisk og i dag har Konkurransetilsynet sagt seg enige i våre vurderinger. Nå skal vi så hurtig som mulig integrere C More sammen med TV 2s betal-tv-produkt, sier han.

- Vil det være mulig å kjøpe norsk fotball av TV 2 til seriestart?

- I det korte bildet vil du kjøpe norsk fotball gjennom C More, sier TV 2-sjefen.

Møtt motstand
Flere har imidlertid vært kritiske til TV 2s oppkjøp. Den hardeste kritikeren har vært Discovery-sjefen Harald Strømme som mener TV 2 med oppkjøpet etablerer en betal-tv-gigant med en markedsandel på 60-70 prosent av premiummarkedet på tv.

Discovery var lenge aktuell som mulig kjøper av betal-tv-kanalen som har sine viktigste rettigheter i norsk fotball, spansk fotball og den italienske fotballen. I tillegg har C More også rettighetene til å vise amerikansk ishockey.

- Et sammenslått TV 2 og C More vil bli helt dominerende i betal-tv-markedet, og hvis de får anledning til å skape et monopol på Premier League og Tippeligaen, får de en forhandlingsmakt som i realiteten setter markedsmekanismene ut av spill. Det vil både forbrukerne og rettighetshaverne tape på, sa Harald Strømme til Kampanje da oppkjøpet ble kjent.

Strømme og TV 2-sjef Olav T. Sandnes har siden diskutert høylytt konsekvensene av C More-kjøpet.

Les også: Frykter at TV 2 får fotballmonopol

- Hva sier du til de som har vært mest kritiske til TV 2s kjøp av C More?

- Vi respekterer at andre aktører har andre synspunkter enn oss, men er samtidige glade for at Konkurransetilsynet har et sammenfallende syn med det vi har hatt, sier han.

- Fortsatt fotballfokus
Tilsynet slår fast at «sammenslåingen har reist flere konkurransemessige problemstillinger som har blitt grundig vurdert». Beslutning om å legge bort saken er ifølge tilsynet kommet i stand etter «en helthetlig vurdering basert på egne analyser, i tillegg til kontakten med aktørene i markedet».

Tidligere har Konkurransetilsynet vært bekymret for manglende konkurranse om fotballrettighetene.

Les også: Frykter nytt Tippeliga-monopol

- Derfor vil vi fortsatt ha fokus på at Fotballforbundet legger til rette for konkurranse om rettighetene ved at flere aktører kan by. Frem til rettighetene lyses ut på nytt, vil det fremdeles være slik at to Tippeliga-kamper i hver runde ligger åpent for alle tv-seerne, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.