Samfunn- og næringslivforskning (SNF) har på oppdrag fra Kulturdepartementet sett på om NRK er en trussel mot landets lokal- og regionalaviser. Rapporten er en del av regjeringens gransking av NRKs virksomhet, og NRKs regionale tilstedeværelse på nett har av de kommersielle mediehusene blitt pekt ut som en trussel mot konkurransen.

Schibsted Norges konsernsjef Didrik Munch skrev i sitt svar til høringen om NRK-plakaten at «dersom en lisensfinansiert allmenkringkaster bruker sin økonomiske styrke til å bygge opp nettbaserte gratistjenester landet rundt, noe som i praksis vil gjøre det svært vanskelig for lokale og regionale mediehus å bygge opp tilsvarende betalingstjenester, vil dette være i strid med formålet om «å styrke demokratiet»».

Men Schibsted og Munch får ingen støtte fra SNF og deres ferske rapport.

- Konklusjonen er klar, NRKs tilstedeværelse på nettet har i liten grad rammet de lokale medieaktørene og vi som publikum har totalt sett fått et bedre tilbud, forklarer professor Lars Sørgard på institutt for samfunnsøkonomi på NHH, som har vært prosjektleder i arbeidet.

Frikjennes
Årsaken er at NRK og de lokale mediene dekker ulike behov, ifølge rapporten. Mens NRK er mest opptatt av de store, regionale sakene, er lokalavisene opptatt av de nære, lokale sakene.

Det er ifølge rapporten heller ikke noen stor grunn til å tro at nrk.no sin tilstedeværelse i markedet legger vesentlige begrensninger på andre nasjonale nettavisers mulighet for å ta betalt fra brukere på nettet.

Bak rapporten står også Tommy S. Gabrielsen, Alexander Jakubanecs, Hans Jarle Kind, Øivind Anti Nilsen, Frode Skjeret, Helge Thorbjørnsen og Helge Østbye.

- Gunstig for publikum
Dette er den andre undersøkelsen som frikjenner NRKs regionale tilstedeværelse. NRK laget selv en undersøkelse om konkurransen til 13 av statskringkastingens distriktskontorer, og fant at det kun er i Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland at NRK.no i perioden januar til november i fjor hadde en dominerende posisjon som leverandør av lokale nyheter. Undersøkelsen ble omtalt av Aftenposten i november i fjor.

- Vår fokus er på om publikum totalt sett er tjent med at NRK er så store, og vi betrakter det som gunstig at NRK dekker litt andre ting enn lokalavisene, sier Sørgard.

NHH har også lagt ut en video om rapporten.

- Har sett på innhold
- Har dere snakket med lokalavisene selv?

- Nei, vi har sett på innhold, særlig i Sogn og Fjordane, laget en spørreundersøkelse og sett på nettrafikk.

I Sogn og Fjordane er det NRK som er den foretrukne kanalen når det skjer en stor hendelse. Det betyr ikke at NRK skaper vanskelige konkurranseforhold for lokalavisene, ifølge Sørgard.

- I utgangspunktet trodde vi det, og når det skjer noe såpass viktig er NRK en sterk og nær konkurrent, men ser man på innholdsanalysen, ser vi at mediene skriver om ulike saker. At NRK har en sterk stilling i Sogn og Fjordane er noe annet enn å si at de er tett på lokalavisene og skriver om konkrete saker, sier han.

- Tror du lokalavisene bortprioriterer regionale saker fordi de vet at NRK er så sterke?

- Det vet jeg ikke mye om. Det kan hende lokalavisene per definisjon skriver for lokale lesere. Jeg vet ikke om det er konkurransen fra NRK eller noe annet som gjør at de er mest lokale.

- Hva er deres anbefaling til kulturministeren?

- Vår anbefaling er ikke å strupe NRK på det området. Så får de selv vurdere områder vi ikke har sett så nøye på.

Her kan du lese hele rapporten.