Kampanje kunne mandag melde at Egmont Publishing, tidligere Hjemmet Mortensen, har tatt en beslutning om å outsource deler av sin innholdsproduksjon. Journalistene i forlaget fryktet en stund at alle skulle bli sendt på dør, men ble lettet over ledelsens avgjørelse om å kun ha en delvis outsourcing. Likevel er det er stor usikkerhet blant journalistene om hvor omfattende nedbemanningen blir.

Les mer: Egmont outsourcer journalister

Førstelektor på Markedshøyskolen, Elin Ørjasæter, tror outsourcingen hos Egmont bare er en spe start på et stort skifte i mediebransjen.

– Det er Egmont i dag, men flere vil nok gjøre tilsvarende i tiden som kommer. Om du ser på arbeidsretten de siste årene, er det mange arbeidsgivere som sier opp ansatte og leier inn folk fra bemanningsselskap. Det blir vanlig å leie inn egne medarbeidere, og dette er en utvikling som har kommet de siste årene, sier hun til Kampanje.

Aller-gruppen er en av aktørene Ørjasæter tror vil slenge seg på outsourcing-bølgen.

– Mange journalister sitter og produserer eget stoff som andre er villige til å gjøre gratis. Dette skjer parallelt med at mange må ut av mediebransjen. At inntektene forsvinner samtidig som  flinke folk er villige til å levere gratisstoff, gjør at mediebransjen er en av de mest utsatte bransjene for outsourcing av kjernearbeidsgruppene, sier hun.

De grundige vil seire
Ørjasæter hevder de som kommer til å overleve det kommende paradigmeskiftet er dyktige debattredaktører, frontdeskere og gravejournalister.

– De som kommer til å overleve blant journalistene er de som er i stand til å vurdere store mengder tekst under tidspress. Hva fungerer, hva fungerer ikke. Hva er sant og hva må sjekkes. Hvordan skal man deske det på best mulig måte? Den gode frontdeskeren og debattredaktøren kommer nok ikke til å miste jobben. Det samme gjelder de aller beste gravejournalistene.

Bloggere en klar konkurrent
– Ta for eksempel meningsstoffet. Det er mange dårlige kommentatorer i avisene. Her ser man at en del bloggere faktisk er de som leverer de gode sakene. De gjør det ut ifra en helt annen forretningsmodell. Innen mote er dette kommet langt. Rosabloggerne som journalistene forakter har snudd den tradisjonelle forretningsmodellen på hodet. De starter med å jobbe gratis og bygger seg så opp.

Men hva skjer så med de ”vanlige” nyhetsjournalistene? Ørjasæter mener det også er håp for dem.

– Jeg tror de kommer til å overleve via andre forretningsmodeller. Det finnes for eksempel noen journalistfellesskap som er finansiert av Fritt Ord, sier hun.