Nye retningslinjer gjør at nettsamfunnet Facebook nå tillater bilder av ammede småbarnsmødre.

Facebook har fått mye kritikk for «moralistiske» regler, blant annet når det gjelder publisering av bilder med mye hud. Tidligere har bilder av ammede småbarnsmødre blitt fjernet, men dette skal altså tillates fremover. Det vil dog fortsatt være forbudt å publisere bilder av kvinnebryster i de fleste andre sammenhenger.

I de nye retningslinjene er det er lagt ned forbud mot hatytringer og støtting av terrorgrupper. Det er heller ikke tillatt å markere at en har begått en kriminell handling.

Derimot er det lov å ytre seg hvis en mener at en ulovlig handling bør gjøres lovlig. De nye retningslinjene er på om lag 2.500 ord, og utgjør dermed en tekst som er nesten tre ganger så lang som den tidligere versjonen, skriver BBC.