Egmont Publishing (tidligere Hjemmet Mortensen) har de siste ukene utredet å erstatte ansatte journalister med frilansere. Arbeidsgruppene som jobber med kutt og omstilling har vurdert to alternativer: Å sende så å si alle journalistene ut på gata og heller kjøpe alt redaksjonelt innhold eksternt, eller gjennomføre en delvis outsourcing. Samtidig med denne prosessen har spenningen blant de ansatte vært høy.  

Nå er beslutningen tatt: Mediehuset går for alternativ to, det vil si delvis outsourcing. Det bekrefter prosjekteier Kjersti Mo i Egmont Publishing overfor Kampanje.

- Det blir ikke full outsourcing av innholdsproduksjonen. Innspillene fra arbeidsgrupper, der 50 ledere og medarbeidere var involvert, har gjort at vi har valgt å holde deler av produksjonen internt, sier Mo til Kampanje

- Jobber med konsekvensene
-  Hvor mange årsverk blir rammet av denne beslutningen?

- Det er foreløpig ikke klart. Vi ønsket først å ta en prinsipiell beslutning om hvorvidt vi skal outsource innholdsproduksjonen eller ei, og hvordan vi i så fall skal organisere fremtidig intern produksjon. Vi har landet på at denne skal foregå på tvers av hele huset. Nå jobber vi med konsekvensene av disse beslutningene, altså hvilke stoffområder som fortsatt vil produseres internt, og dimensjonering av de ulike avdelingene, sier Mo, som heller ikke kan kommentere hvor mye Egmont vil spare når et foreløpig ukjent antall journalister mister jobben.

Leder omstillingen: Kjersti Mo er såkalt prosjekteier og fronter nedbemanningen og omstillingen i Egmont Publishing. Outsourcing av journalister skaper kontroverser.

- Best innhold skapes internt
Journalistene i Egmont Publishing fryktet en stund at alle kunne bli satt på porten. Derfor er mange lettet over ledelsens avgjørelse om at ikke alle journalister blir sendt på dør. Samtidig hersker det stor usikkerhet blant journalistene om hvor omfattende nedbemanningen til sluttblir.

- Vi registrerer med glede at forslaget om 100 prosent nedbemanning er lagt til side, men vi vil gjerne se det endelige antallet årsverk før vi konkluderer.  Vi er av den prinsipielle oppfatning at det beste kreative miljøet og det mest slagkraftige innholdet skapes internt i Egmont, sier leder for redaksjonsklubben i Egmont Publishing, Alexander Berg Jr., til Kampanje.

Redaksjonsklubben i Egmont Publishing har 170 medlemmer, men det samlede antallet redaksjonelle ansatte er høyere. Om lag 140 journalister vil være gjenstand for vurdering når mediehuset skal bytte ut fast ansatte med frilansere.

50 årsverk kan ryke
-  Redaksjonsklubben vil være opptatt av hvordan denne nedbemanningen blir gjennomført og hvordan den berører den enkelte journalist. Mange får sorgreaksjoner når de mister jobben eller opplever at kolleger forsvinner fra arbeidsmiljøet. Derfor vil vi fokusere på at nedbemanningen skjer med mest mulig frivillighet, fordi vi tror det kan bidra til å redusere eventuelle negative konsekvenser, sier Berg til Kampanje.

Det var i januar kunne Kampanje melde at Egmont Publishing (tidligere Hjemmet Mortensen) skal forbedre lønnsomheten med rundt 100 millioner kroner de neste par årene. Rundt halvparten av dette skal hentes gjennom det nye optimaliseringsprogrammet til Egmont, et program som har fått navnet ORO (optimal redaksjonell organisering). Kampanje skrev i januar betyr at det danskeide ukebladforlaget kan komme til å redusere bemanningen med rundt 50 årsverk.

Les også: Ny Egmont-sjef må kutte

Varslet mer omstilling
Da Espen Asheim ble ny toppsjef i Egmont Publishing etter Olav T. Sandnes 11. desember i fjor, uttalte han mediehuset vil fortsette med omstilling og kutt.

- Jeg tror man skal være våken nok til å forstå at vi er i smeltepotten av eksisterende og nye medier og da må man omstille seg fortløpende.  Mitt inntrykk er at Egmont har vært dyktige på omstilling og her har man jobbet med det fortløpende og proaktivt. Da slipper man overraskelser og jeg tror vi skal fortsette på samme spor.  Det blir viktig, sa Asheim til Kampanje.