Egmont Publishing (tidligere Hjemmet Mortensen) la i morgentimene mandag frem sine resultater for 2014, og de viser at selskapet la frem et overskudd før skatt på 156 millioner kroner. Det var likevel svakere enn på samme tid fjor da tilsvarende resultat endte på 165 millioner kroner. Overskuddet er imidlertid ikke nok til å hindre at 42 personer må nå gå i forlaget som gir ut blader som Hjemmet, Norsk Ukeblad, Det Nye og Vi Menn.

Les også: Svakere fra bladkjempe

Dermed fortsetter nedbemanningene og kostnadskuttene i selskapet som helt siden finanskrisen har jobbet knallhardt med å holde lønnsomheten oppe i et svært tungt printmarked. Dagens tiltak er samtidig den største nedbemanningen i Egmont Publishing siden 2009 da rundt 100 årsverk ble kuttet.

Det er i første rekke journalister, redigerere og deskarbeidere som berøres av kuttplanene som i Egmont Publishing har gått under navnet «Optimal Redaksjonell Publisering» (ORO). Men årsverkstallet kan bli justert opp med ytterligere noen årsverk.

- Møter utfordringene i markedet
Nedbemanningen skal gi kostnadsbesparelser på 40 millioner kroner.

- Dette handler ikke bare om kostnadskutt. Dette er et omstillingsprogram som skal ruste oss for å møte utfordringene i mediemarkedet på en bedre måte, sier ansvarlig redaktør og Egmont-direktør, Kjersti Mo, til Kampanje.

Rett etter at de økonomiske resultatene ble kjent gjennom Egmonts resultatrapporter mandag morgen, kalte Mo klokken 09.30 i formiddag inn flere hundre Egmont-ansatte til et allmøte i selskapets kontorer i Nydalen. Der presenterte Mo de tøffe tiltakene som skal sikre lønnsomheten i Egmonts forlagsvirksomhet de neste årene. 

Kuttene rammer hardt både blant journalister og forlagets redigerere.  Etter det Kampanje kjenner til ligger det an til en halvering av selskapets rundt 50 rene journalister etter at nedbemanningene vil være gjennomført. Det endelige tallet vil bli presentert for de ansatte senere i dag.

- Vi har fått pepper
Totalt er det snakk om rundt 168 ansatte som berøres av prosessen det nå legges opp til og som skal resultere i at antall årsverk reduseres til 126. Arbeidet med den nye organisasjonen har skapt støy eksternt i bransjepressen både i forhold til evalueringsprosessen det nå legges opp til og radikale forslag om outsourcing av journalister.  

Allerede i dag starter arbeidet med å sette den nye organisasjonen.

- Det vi skal gjøre er å matche kompetanse og ønsker hos medarbeiderne med roller og kompetansebehov hos bedriften. Det skal vi gjøre på en måte som sikrer best mulig kvalitet i vurderingen, men også sørger for at den enkeltes motivasjon og ønsker kommer tydelig frem, sier hun.

Et nytt digitalt system skal nemlig tas i bruk og her kan hver enkelt registrere egne ønsker og kompetanse samtidig med at nærmeste leder gjør det samme. I tillegg kan man også invitere andre referanser i form av kollegaer og andre medarbeidere.

- Vi har fått pepper for dette med interne referanser, men det er ikke noe du må ha og du blir heller ikke straffet for ikke å ha det. Det er viktig å presisere at det ikke er systemet i seg selv som bemanner, det er det mennesker som gjør – men nå sikrer vi et best mulig grunnlag for dette.  Vi tror dette blir veldig bra, sier Kjersti Mo.

Les også: - Vi blir færre ansatte

Les også: Ny Egmont-sjef må kutte

- Kom ikke helt i mål
Det var før jul i fjor at daværende Egmont-sjef Olav T. Sandnes satte i gang arbeidet med ORO og i januar ble det i forbindelse med at den nye sjefen Espen Asheim tiltrådte kommunisert at Egmont Publishing måtte forbedre lønnsomheten med rundt 100 millioner kroner de neste par årene. Rundt 50 millioner eller halvparten kroner skulle tas i optimaliseringsprogrammet ORO og resten skulle identifiseres gjennom nye inntektsområder for selskapet som omsetter for 1,1 milliarder kroner.

- Vi hadde satt oss et mål om 50 millioner kroner, men det klarte vi ikke. Vi kunne sikker kommet i mål hadde vi kuttet vilt og i blinde, men det vi har gjort er å designe organisasjon som vi mener er i stand til å møte de utfordringene vi vil møte fremover, sier Mo. 

For selv om driftsresultatet i Egmont Publishing endte på 138 millioner kroner, og selskapet kunne skilte med opplagsvekst på flere av bladene sine tidligere i år, rammes bladkjempen knallhardt av annonseflukten fra trykte medier og over til digitale flater. Det er hovedårsaken til at selskapet nå må jobbe enda hardere med kostnadssiden. Mediebyråenes reklameinvesteringer i ukepressen har de siste årene falt med rundt 150 millioner kroner, en reduksjon på over 40 prosent for denne mediekanalen samlet sett.

Mo har forståelse for de som nå vil reagere på at selskapet til tross for et solid overskudd likevel må nedbemanne og å jobbe med kostnadstiltak.

- Heldigvis er ikke ORO et nødhjelpsprogram. Dette handler aller mest om hvordan vi skal møte en ny medievirkelighet, og det er nå vi har handlingsrom til å investere i en fremtid. Mange aktører i mediebransjen må kjøre kostnadsprogrammer igjen og igjen og igjen og kan ikke skjele til hvordan skape nye inntekter. Den muligheten har vi. Vi må gjøre dette nå, og ikke når det er ren nød, sier Kjersti Mo.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Samler ansatte: En tøff dag venter de ansatte i Egmont Publishing i dag når selskapet presenterer den nye organisasjonen. Samtlige ansatte var i dag kalt inn til allmøte. Foto: Eivor Eriksen.

Lager felles reporterpool
Den nye Egmont-organisasjonen som skal gjøre ukebladkonsernet i stand til «å kappe nytt land og sikre nye inntekter» snur opp ned på alle tidligere arbeidsprosesser i det som tidligere het Hjemmet Mortensen.

  • Egmont Publishing skiller produksjon ut fra redaksjonene samtidig som redaksjonene skaleres «ganske mye ned.
  • En felles produksjonsavdeling med en felles reporterpool opprettes på tvers av huset.
  • Rundt halvparten av deskene fjernes når det opprettes én felles desk som sitter på tvers av de virksomhetsområdene som er på huset med unntak av digitalt og Kids.
  • Digitalsatsingen Klikk og virksomhetsområdet Kids berøres ikke av omorganiseringen.

Dermed vil redaksjonene i blader som Hjemmet, Her og Nå og Kamille ikke lenger ha egne journalister.  I redaksjonene vil det kun sitte redaktør, redaksjonssjefer og visuelt ansvarlige. Samtlige journalister vil sitte i den nye reporterpoolen i produksjonsavdelingen.

- Redaksjonens oppgave blir å være en kompromissløs bestiller av innhold på målgruppas vegne. De skal jobbe innsiktsbasert med å skaffe det riktige innholdet for sin målgruppe til de produktene som er relevante uavhengig av plattform og de skal jobbe med innsikt, strategi og utvikling. Tanken er at det finnes ingen unnskyldning for ikke å tilby det innholdet målgruppen vil ha, sier Mo.

- Hva er det som ikke fungerte med den gamle modellen?

- Vi opplever det som lite fleksibelt og at vi bruker for lang tid på endringer og for lang tid på å få opp nye produkter også hadde vi en for høy kostnadsbase. «The world as we know it» er forbi, sier Mo.

- Hvordan tror du journalistene vil oppleve ikke å jobbe i bladene de har vært tilknyttet?

- Mange vil nok være opptatt av merkevaretilhørighet, men ikke alle. Da vi omorganiserte deskene våre til ikke lenger å være tilknyttet merkevarene, men til virksomhetsområdene, var det mange som synes det var spennende å jobbe med flere ting, sier Mo.

Kaller full outsourcing «hypotese»
- Det ble mye bråk da det ble kjent at dere vurderte å outsource alle journalistene. Var det noen gang aktuelt?

- Det var en ekstrem hypotese. Vi har jobbet veldig scenariebasert med dette og hadde mange hypoteser oppe. Hva skjer hvis vi setter alt ut? Hva skjer hvis setter halvparten ut? Vi vurderte fordeler og ulemper med de ulike hypotesene og så på hva som var risikoen og tiltak mot risikoen ved de ulike modellene. På den måten landet vi et sted midt i mellom, men ulempen er at det blir mye snakk og noe av dette kom ut i fagpressen og da ble det litt styr. Men hvis det er prisen å betale for en åpen og involverende prosess, så vil jeg likevel si at det var verdt det, sier hun.

Les også: Egmont outsourcer journalister

- Men det blir nesten en halvering av faste reportere og journalister i Egmont. Hvordan skal kvaliteten opprettholdes?

- Vi har allerede flere redaksjoner som ikke har journalister i dag og de aller fleste redaksjonene har i dag en kombinasjon av interne og eksterne journalister og kommer til å fortsette å ha det, sier Mo.

Mo sier Egmont også legger til grunn at «effektiviteten blir høyere når ressursene samles» og «sterkere fagmiljøer rundt journalistikken».  Også gjenbruk fra andre nordiske titler i Egmont-konsernet skal økes samtidig som budsjettene til innkjøpt stoff skal øke noe.

Mo mener «moderninseringsperspektivet» har vært viktig for hele den omorganiseringen som det nå legges opp til.

- Hadde vi ikke gjort denne omorganiseringen, ville det sette enda flere arbeidsplasser i fare. Vi gjør det fordi vi mener det hadde vært verre ikke å ha gjort noe. Vi sparer noen penger, men akkurat det forteller ikke alt om hva vi er ute etter. Sammenlignet med mange andre har vi fortsatt en god økonomi, men vi må komme et sted hvor vi kan skape nye inntekter. Vi mener vi har tenkt ganske fremtidsrettet her, sier Mo,