I morgentimene mandag slipper Egmont tallene for sin norske tv-kanal, TV 2. De viser at kanalen på Nøstet i Bergen kan se tilbake på et fjorår med svært solide tall.

Driftsoverskuddet endte på hele 719 millioner kroner og aldri har TV 2 lagt frem slike tall noen gang. Den totale veksten på resultat før skatt, viser en vekst på 128 prosent.

Dermed får den nye TV 2-sjefen Olav T. Sandnes æren av å legge frem rekordresultatet som vel er ført i bøkene av fjorårets TV 2-sjef Alf Hildrum.

Om det solide overskuddet er det å si at regnskapet for 2014 inkluderer «en regnskapsteknisk resultateffekt ved omlegging til innskuddsbasert pensjonsordning», heter det i en melding fra TV 2.

Pensjon pynter
- Resultatveksten skyldes hovedsakelig at TV 2 i 2014 inngikk en avtale med de ansatte om avvikling av ytelsesordningen. Dette medførte en engangseffekt på 434 millioner i reduserte kostnader, heter det i meldingen.

Men også det underliggende resultatet ble forbedret og det med 11 prosent fra 2013.

Trekker en ut engangseffekten fikk imildertid TV 2 et driftsoverskudd på 285 millioner kroner. Det var litt svakere enn på samme tid i fjor da tilsvarende resultat var på 306 millioner kroner.

Ifølge TV 2 er det underliggende resultatet er preget av betydelig satsing på sentrale sportsrettigheter i 2014, samt ytterligere investering i norsk underholdning og 24-timers nyhetsdekning.

- Det er tøff konkurranse og et betydelig prispress på rettigheter. I 2014 gjorde TV 2 vesentlige investeringer i OL og fotball-VM, i tillegg til en økt satsing på norsk innhold innen underholdning og aktualitet. Selskapets målsetning er å vise det beste innenfor Sport, Nyheter og Underholdning. Den økte konkurransen fra globale aktører gjør at vi forventer fortsatt høy vekst i innholds-kostnadene. Dette øker behovet for å kontinuerlig effektivisere virksomheten, sier administrerende direktør i TV 2 Olav T. Sandnes.

Rekordomsetning
Også omsetningen i TV 2 er på sitt høyeste noen gang. For Mediehuset TV 2 var omsetningen i 2014 på 3,7 milliarder kroner.  Inntektsveksten endte dermed på seks prosent og det var ganske på linje med den generelle veksten i tv-markedet i 2014.

Inntektene økte med 304 millioner fra 2013 til 2014.

TV 2 skriver videre at kanalen i 2014 hadde en solid vekst på såvel tradisjonell tv som på nett og mobil.  Hovedkanalen, TV 2, oppnådde en seerandel på 21,3 prosent i 2014, opp fra 18,9 prosent i 2013.

- TV 2 lyktes i 2014 med å oppnå store seer-suksesser i arrangementer som OL og fotball-VM, men også med klassiske TV 2-konsepter som «Farmen», sier administrerende direktør Olav T. Sandnes.

Her ser du tallene til TV 2-konsernet for 2014. Alle tall i MNOK.

Mediehuset TV 2 2014 2013 Endring i %

Omsetning

3.683 3.473 + 6
Driftsresultat 719 306  + 134
Resultat før skatt  732  321  + 128