Mediekonsernet Amedia henter sin nye direktør for forbrukermarkedet fra konsulentbransjen og CapGemini.  Haakon Johansen (45) kommer til et mediekonsern som står foran store utfordringer i annonse- og lesermarkedet.  Etter tre kvartaler i 2014 hadde Amedia et samlet underskudd før skatt på 283 millioner kroner som en følge av betydelige omstillingskostnader og nedskrivninger.  De siste to årene har Amedia tapt store inntekter i annonsemarkedet for papiraviser. Den digitale transformasjonen byr også på store utfordringer i lesermarkedet og det er det den nye direktøren skal jobbe med.

På spørsmålet om hva som blir hans største utfordringer i Amedia, svarer han slik:

- Å digitalisere kundeopplevelsen samt å digitalisere den interne driften og prosessene, er den største utfordringen Amedia og alle mediebedrifter står overfor. Da munner det ut i at man har en forretningsstrategi som gir grobunn for digitalisering og som gjør det mulig å realisere vekst, sier Johansen til Kampanje.

Amedia omorganiserte nylig sin avdeling for forbrukermarkedet til to enheter; et kundesenter og en avdeling som skal jobbe med å sikre abonnenementsinntektene når leserne flytter seg fra papir til digitalt.

- Man må tenke kortsiktig for å optimalisere dagens kundeopplevelser og samtidig ha et bilde av hvordan markedet ser ut om fem år. Kunsten er å balansere det kortsiktige og langsiktige, sier han til Kampanje.

Skal transformere Amedia: - Jeg håper at konverteringen til digitale kanaler går kjapt, men mange av våre kunder vil ha papiravis i lang tid fremover, sier Haakon Johansen. Foto: Privat.

Tror på papiravisen
Den nye Amedia-direktøren får ansvaret for blant annet prising, pakketering og fremtidig kommersiell utvikling av aviser som Nordlys, Drammens Tidende og Bergensavisen, og det Amedia kaller den «den digitale kunderelasjonen». Dette omfatter også Amedias innloggingsssystem aID og det pågående digitaliseringsprogrammet. I dag har Amedia rundt 150.000 betalende digitalbrukere.

- Når forsvinner Amedias papiraviser og når blir dere heldigitale?

- Jeg håper at konverteringen til digitale kanaler går kjapt, men mange av våre kunder vil ha papiravis i lang tid fremover. Opplaget går nedover med fem prosent hvert år, men papiravisene kommer til å eksistere lenge. Når det er sagt: De som er i alderen 14-20 år i dag kjøper sjelden eller aldri papiraviser. En dag blir disse vår hovedmålgruppe og da blir det fullt fokus på dem. Da vil det handle om våre digitale kanaler og produkter.

- Hvor er Amedia om fem år?

- Utviklingen er veldig klar. Det digitale blir stadig større og viktigere. Vi vil stå overfor flere spennende utfordringer de neste årene: Hvordan lage produktkonsepter og hvordan realisere de økonomiske målene? Hvordan holde prisvillighet i forbrukermarkedet for medier oppe? Det er det ingen som har noe tydelig svar på i dag, sier Johansen.

Har lært av amerikanerne
Johansen kommer til Amedia fra Capgemeni Consulting der han har vært det siste året. Han har tidligere jobbet som partner i Amaze Consulting som blant annet utvikler markedsplaner og strategier for sosiale medier. I fire år var han direktør for kundelojalitet for T-Mobile i USA. Der var han ansvarlig for strategi, kommunikasjon, internett og sosiale medier, kundelojalitetsprogrammer og merkevarebygging. Johansen mener at han vil ha stor nytte av erfaringene fra USA og det amerikanske næringslivet.

- Ja, helt klart. Amerikanerne er veldig målbevisste og strukturerte. Det jeg tar med meg inn i den nye jobben er å bidra til at det lages en veldig klar strategi og den deretter iverksettes. Det blir viktig fremover. Strategien må forankres i hele organisasjonen og alle må følge den samme ledestjernen. Vi må sette mål og ha god kontroll underveis. Vi må være villige til å bruke tid og ressurser på innovasjon og vi må teste grundig. Testing er et viktig stikkord. Dette er gode erfaringer fra USA.

Den nye Amedia-direktøren tror også hans digitalerfaring fra den amerikanske mobilbransjen vil komme godt med når han tar fatt på utfordringene i det norske mediekonsernet.

- I T-Mobile fikk jeg være med på å snu alt på hodet i den amerikanske mobilbransjen. Vi forsøkte å utvikle produkter som var svært kundeorienterte og som brøt helt med konvensjonene i den bransjen.  Der var man vant med at aktørene bestemte alt mens vi gikk for en modell der kundene skulle få bestemme når kundeforholdet startet og sluttet. Det vi gjorde var ikke så ulikt det One Call har gjort i Norge, forteller Johansen. 

- Kutt er bare en engangsgevinst
I tillegg ledet han en omfattende digitalisering av T-Mobile over tre år, fra topp og helt ned til kundeservice.

- Har du planer om å snu Amedia på hodet også?

- Jeg skal være med på utviklingen og forsøke å dra den i riktig retning.

-  Hva er ditt inntrykk av Amedia og den norske mediebransjens tilstand?

- På ledernivå er det inntektsnedgang i annonsemarkedet som har tatt mye oppmerksomhet i Amedia de siste årene. Ved å kutte kostnadene har de greid å holde resultatene på et bra nivå. Men dette er jo en engangsgevinst , dette er ikke en langsiktig strategi. Derfor må vi jobbe med nye modeller som sikrer Amedia fortsatt høy inntjening i leser- og reklamemarkedet. Vi må holde papiravisvolumet høyt fremover, men forberede oss på at digitaliseringen fortsetter for fullt.

Haakon Johansen er utdannet diplomøkonom med hovedfag i markedsføring fra BI og har en MBA i markedsføring og økonomi fra The Monterey Institute of International Studies i California.