Asker og Bærums Budstikke hadde et reslutat etter skatt på 3,3 millioner kroner for konsernet. Det er en nedgang på 17,0 millioner fra 2013. Driftsresultat ble et underskudd på 1,3 millioner etter restruktureringskostnader på 7,2 millioner. Restruktureringskostnadene er knyttet til inngåtte sluttavtaler i forbindelse med nedbemanning av ytterligere 11 årsverk i morselskapet.

Konsernets digitale inntekter vokste med 11,7 millioner - 32 prosent - til 48,6 millioner.

- Vi er fornøyd med den digitale inntektsveksten i 2014, men ikke med resultatutviklingen. I lys av mediebransjens strukturendringer har vi gjennomført nødvendige kostnadstiltak inkludert nedbemanning i 2014, slik at vi er bedre rustet for 2015. Vi har nå et sterkt fokus på å fortsette den digitale inntektsveksten, sier administrerende direktør Terje Tandberg.