Som Kampanje tidligere har skrevet, har regjeringen vurdert å utvide NRK-meldingen til også å gjelde de kommersielle allmennkringkasterne TV 2, P4 og Radio Norge. Nå bekrefter kulturdepartementet at meldingen er blitt utvidet. Samtidig tilbyr regjeringen å forlenge dagens tv-avtale med TV 2 med ett år.

Bakgrunnen er at avtalen med TV 2 løper ut 31. desember 2015, og Kulturdepartementet mener derfor det er nødvendig å forlenge avtalen i påvente av stortingets behandling av meldingen, som forventes å være klar før sommeren.

- Et bredere perspektiv vil styrke meldingen og øke muligheten til å kunne se de store spørsmålene i kringkastingspolitikken i sammenheng, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Forlengelsen sikrer at vi i perioden, mens vi jobber med stortingsmeldinga, har en tv-kanal som tilbyr et bredt allmennkringkastingsinnhold av høy kvalitet og nyhetssendinger med base utenfor hovedstaden.

I tillegg skal altså det som har blitt omtalt som NRK-meldingen også ta for seg rammevilkårene for TV 2.

- Stortingsmeldingen vil inneholde en vurdering av rammevilkårene for kommersiell allmennkringkasting. Når det gjelder NRK har vi tidligere varslet at meldingen blant annet skal ta for seg NRKs mandat, finansiering, bruk av eksterne produsenter samt grenseflatene mot kommersielle aktører, sier Widvey.

Les også: Vil ha med TV 2 i NRK-melding

Da Alf Hildrum ble TV 2-sjef i 2007, utfordret han raskt den mektige distributøren Telenor. Kort fortalt ønsket Hildrum mer penger fra Telenor og andre distributører som sender TV 2-kanalene. Striden varte lenge og Hildrum fikk ekstra ammunisjon da han forhandlet frem en TV 2-avtale med staten i 2010, en avtale som erstattet den gamle konsesjonsavtalen. Den nye avtalen åpnet for at TV 2 kunne kreve en langt større andel av inntektene som distributørene fikk fra sine kunder. Til gjengjeld forpliktet TV 2 seg til å ha sitt hovedkvarter i Bergen, tilby seerne nyheter, aktualitet og norsk innhold. Krigen mellom TV 2 og distributørene, med Telenor i spissen, endte med våpenhvile i april 2013. TV 2 hadde da sikret seg langt større distribusjonsinntekter, noe som var et hovedmål.

TV 2s forpliktelser som følge av avtalen med staten har også sine kostnader. Nyheter og allmennkringkasteroppdrag er svindyrt for TV 2 og det vil i stadig større grad sette marginene under press for det Egmont-eide tv-konsernet. Det var kort fortalt essensen i en ny rapport om de økonomiske konsekvensene av TV 2s avtale med staten. Rapporten, som er utført av professor Trond Bjørnenak ved Norges Handelshøyskole (NHH) på oppdrag fra TV 2, ble presentert før jul.

Les også: Taper stort på TV 2-nyheter

Den nye TV 2-rapporten fastslår at TV 2s lønnsomhet har falt i perioden 2005 til 2013. Samtidig har marginene til TV 2-rivalen, TVNorge, vokst fra fem prosent av en lav omsetning til over 20 prosent av en langt høyere omsetning. TV 2 viser en langt svakere utvikling for bunnlinjen. Marginene er halvert fra 2005 til 2013, fra 14 til 7 prosent.

Fakta om TV 2-avtalen:

  • I oktober 2009 utlyste departementet adgangen til å søke om status som formidlingspliktig allmennkringkaster. TV 2 var den eneste søker og i desember 2010 ble det inngått avtale med TV 2.
  • Hovedformålet med avtalen vår å sikre en tv-kanal med en nyhetsredaksjon med hovedkontor utenfor Oslo. For å sikre mangfoldet og bidra til at tv-seerne får et allment tilgjengelig, bredt TV-tilbud av høy kvalitet.
  • Avtalen stiller følgende spesifikke krav til sendingene:
  • Daglige egenproduserte nyhetsendinger med base i den sentrale nyhetsredaksjonen.
  • Ukentlige norskspråklige program for barn.
  • Jevnlige norskspråklige program for unge.
  • Norsk film og tv-drama.
  • Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 % av sendetiden.
  • Avtalen stiller videre krav om at TV 2 skal benytte begge de offisielle målformene.
  • Kilde: Kulturdepartementet