Det samlede e-boksalget har nå passert 200.000 eksemplarer, viser ferske tall fra Bokbasen. I fjor økte salget med over 36.000 eksemplarer. Men det er lite jubel å spore i norsk bokbransje, skriver Klassekampen.

Salg av e-bøker utgjorde 1,4 prosent av den samlede omsetningen av bøker i Norge i fjor. Allerede i 2012 utgjorde e-boksalget 20 prosent av bokmarkedet i et land som USA.

- Vi er ikke så opptatt av å se på de korte utviklingstrekkene, sier Kristenn Einarsson, direktør i Den norske Forleggerforening til Klassekampen.

- I kroner og øre kjøpte det norske folk 15 prosent mer e-bøker i 2014 enn i 2013. Hvis vi bare ser på skjønnlitteraturen, så tror vi e-bøker utgjorde et sted mellom tre og fem prosent av totalomsetningen på skjønnlitteratur. Men jeg sier tror, for dette har vi ikke tall på, sier Einarsson.