Terrorangrepet i Paris ville kanskje ikke ha skjedd hvis flere medier trykket Muhammed-karikaturene i 2005. Det hevdet Bergens Tidende-debattredaktør Hilde Sandvik og pressenestor Per Edgar Kokkvold i Klassekampen på lørdag.

Sven Egil Omdal, kommentator i Stavanger Aftenblad, blåser av det, skriver Klassekampen.

- Det er urimelig å tro at norske avisers agerende skal ha noe som helst innflytelse på aggresjonsnivået i den franske underklassen åtte år seinere, sier han og fortsetter:

- Da går man ut fra at det er karikaturene som utløser terroren. Hatet har ikke sin rot i karikaturtegningene. Det er dypere sosiale og kulturelle problemer både i det franske og det europeiske samfunnet som utløser denne typen aksjoner, sier Omdal til Klassekampen.