Mandag la det såkalte standardiseringsutvalget i NRK frem sin rapport ved alle distriktskontorene rundt om i landet. Gruppa hadde som oppgave å se på hvordan man kan standardisere den redaksjonelle bemanningen på NRKs distriktskontorer, og legger opp til betydelige kutt i bemanningen.

- NRK skal ha 300 færre ansatte ved utgangen av 2015 enn vi hadde ved inngangen av 2014. NRK skal spare rundt 250 millioner kroner, og det er umulig å unngå kutt i bemanningen. Distriktskontorene er bemanningsmessig NRKs største divisjon, med til sammen rundt 1000 medarbeidere. Det er naturlig at vi også må ta vår del av kuttene, sier Grethe Gynnild-Johnsen, distriktsdirektør i NRK, til Adressa.no.

Hvis rapporten blir vedtatt, kan det for eksempel bety at NRK Trøndelag må kutte 7-14 stillinger og NRK Hedmark og Oppland 13 til 14.

- Med så få journalister vil vi slite med å gi befolkningen et godt tilbud fra sitt lokalmiljø på både nett, tv og radio, sier klubbleder i NRK i Hedmark, Anne Næsheim, til NRK Hedmark og Oppland.