Medie- og teknologiutviklingen har vært omfattende og rask de siste årene. Det preger også medievanene til norske barn, som nå ligger på topp i alle skjermkategorier, med unntak av tilgang til egen tv-skjerm.

Det kommer frem i en fersk undersøkelse som Norstat  i Norge har gjennomført på oppdrag fra tv-kanalen Nickelodeon som eies av det multinasjonale selskapet Viacom. Totalt har 262 foreldre svart i Norge. Tilsvarende undersøkelse er foretatt av Insites Consulting i andre europeiske land, på oppdrag fra Nickelodeon.

Skjermer for alle pengene
Dette forteller undersøkelsen om barnas skjermvaner: 31 prosent av alle norske barn i alderen 6-13 år har egen tv, mens hele 79 prosent i den samme aldersgruppen har egen mobiltelefon. 51 prosent i samme alderskategori har sin egen PC og 55 prosent har sin egen spillkonsoll. Og hele 63 prosent har nå sitt eget mediebrett/Ipad, bare fem år etter at denne dingsen ble lansert. Norske barn har i langt større grad egne skjermer enn barn i andre europeiske land, konkluderer undersøkelsen.

- Svært mange barn i aldersgruppen 6-13 år i Norge har sine egne skjermer, enten det gjelder tv, Ipad/mediebrett, spillkonsoll, mobiltelefon eller PC. Vi har gjort tilsvarende undersøkelser også i mange andre europeiske land. Norge er på toppen når det gjelder barns innehav av egne skjermer, kan kundedirektør Cato Lunde i Viacom International i en pressemelding.

Blir slått på tv
I slutten av fjoråret fikk Nickelodeon gjennomført en tilsvarende undersøkelse i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, Belgia og Nederland. Mens 79 prosent av barna fra 6 til 13 år hadde sin egen mobiltelefon i Norge, var tilsvarende tall for Sverige 56 prosent, Danmark 55 prosent, Tyskland 41 prosent og Nederland 34 prosent.

 Og mens 63 prosent av norske barn har sin egen Ipad/mediebrett, er tilsvarende tall i Danmark 50 prosent, Sverige 40 prosent, Nederland 27 prosent og Tyskland 21 prosent.

 Norske barn ligger også på topp i innehav av egen PC, sammenlignet med andre europeiske land. Nærmest norske barn med sine 51 prosent kommer Danmark med 49 prosent. Også på egne spillkonsoller ligger norske barn øverst. Kun på tilgang til egen tv blir norske barn slått. Mens 31 prosent av norske barn har sin egen tv, har 53 prosent av de danske barna egen tv mens 41 prosent av de svenske barna har sin egen tv.