Tradisjonell tv ventes å falle de kommende årene og strøming og aktører som Netflix utpekes som trusler mot lineær tv. Men Todd Yellin, en av visepresidentene hos Netflix, er ikke så sikker på at strømming vil ta livet av tradisjonell tv.

- Jeg tror ikke det. Folk vil fortsatt ønske å se nyheter, værmelding, sport, talkshows, spørreleker og realityserier som de tradisjonelle kanalene tilbyr. Seere vil likevel trolig ty til andre plattformer, som strømming, hvis de vil se dramaserier og film i fremtiden. Det er også det vi vil være best på. Vi har ingen interesse av å konkurrere med de tradisjonelle kanalene når det gjelder de andre sjangrene, sier han til Aftenposten.

Netflix satser stadig mer penger på egenprodusert innhold. Bare i år lanserer Netflix 60 egenproduksjoner. Målet er vokse seg stor globalt.

- Når vi har nok abonnenter i våre nåværende territorier til at vi går med skikkelig overskudd, så er planen å bruke de pengene på å ekspandere. Vi ønsker å vokse, og det så fort som mulig. Pengene avgjør i hvilket tempo det kommer til å gå, men det er ingen tvil om at det er hovedmålsetningen vår. Om ti år håper jeg vi har et verdensomspennende produkt, og at vi har et stort bibliotek med innhold på mange forskjellige språk og fra mange forskjellige kulturer som folk over hele kloden vil ha glede av, sier Hunt til Aftenposten.