Denne våren skal regjeringen bestemme når det riksdekkende FM-nettet skal lukkes. Lokalradio-bransjen frykter at lokalradioen ikke overlever om ikke regjeringen trår til med økonomisk støtte. Det skriver Klassekampen.

- For at lokalradioer i distriktet skal overleve, må de få støtte til å gå over på digitale plattformer. Når de store, riksdekkende aktørene, som har 96 prosent av lytterne, forsvinner fra FM-nettet, kommer lytterne til å følge med, sier leder Øyvind Bischoff Mangerud i Foreningen Norsk Lokalradio.

Foreningen ber nå om inntil 30 millioner kroner i støtte til å kjøpe DAB-sendere. Denne uken avsluttes høringsrunden for digitalisering av radioen, og etter denne runden er ferdig, skal regjeringen blant annet ta stilling til hvilke lokalradioer som får fortsette på FM.

Norsk Lokalradioforbund mener at lokalradioene i storbyområdene må få fortsette på FM lengre enn de nasjonale kanalene. Men Medietilsynet sier til Klassekampen at det vil gi dem et konkurransefortrinn.

- De store, riksdekkende aktørene har investert mye i utviklingen av DAB-nett. Hvis de møter stor konkurranse fra store, kommersielle lokalradioer som blir igjen på FM, og som kan konkurrere om de samme riksdekkende annonsekronene, kan de tape inntekter og risikere å ikke få igjen for investeringene sine, sier Linda Andersen, seniorrådgiver i Medietilsynet.