Kringkastingsrådet diskuterte i dag Brennpunkt-dokumentaren «Pels», som ble sendt på NRK i fjor høst. Dokumentaren avdekket kritikkverdige forhold ved flere pelsfarmer, men vakte debatt på grunn av kontroversielle metoder. Opptakene fra pelsfarmene var gjort med skjult kamera, og informasjonen ble skaffet til veie ved at en dyrevernaktivist utga seg for å være interessert i å lære om pelsdyrhold, med tanke på å starte opp en farm selv. Advokatkontoret Elden har klaget inn dokumentaren til Kringkastingsrådet på vegne av Norges Pelsdyralslag. De mener NRKs visning av filmen, og statskanalens håndtering både i forkant og etterkant, bryter med Vær Varsom-plakaten og NRK-plakaten på flere punkter. Blant ankepunktene er at NRK opptrer som talerør for dyrevernaktivister og at redaksjonen ikke har utvist tilstrekkelig balanse, objektivitet og nøytralitet i produksjonen av filmen. I tillegg til klagen fra Elden, har det kommet ni kortere klager på dokumentaren. «Pels» er også klaget inn til Pressens faglige utvalg, som skal behandle saken på et senere tidspunkt.

Diskusjonen om filmen ble lang og følelsladet i Kringkastingsrådet, og rådets leder, Per Edgar Kokkvold, ga klart uttrykk for at det ikke vil komme noen felles uttalelse i denne saken. Til det står frontene for langt fra hverandre.

- Det er meningsløst her, sa han, og ba rådets medlemmer bruke lunsjpausen til å komme med forslag til en flertalls- og en mindretallsuttalelse.

Les også: «Pels»-dokumentar splitter K-rådet

Samlet seg om kritisk uttalelse
Rådet kom likevel til slutt fram til følgende uttalelse, som alle unntatt to medlemmer stilte seg bak:

- Dokumentaren «Pels» er et sammenhengende, uttalt argumenterende innlegg fra én part i en omstridt sak. Programmet dokumenterer vesentlige, kritikkverdige forhold og gir eksempler på regelbrudd der dyr utsettes for uakseptabel behandling. Kringkastingsrådet finner likevel at programmet beskriver enkeltsituasjoner på en ensidig måte. Videre kritiseres en hel bransje, uten at programmet gir tilstrekkelig dokumentasjon for at dette gjelder pelsdyroppdrett generelt. NRK bør kunne benytte kontroversielle journalistiske metoder. På et område som dyrevelferd kan nettopp slike metoder i enkelte tilfeller være legitime. Kringkastingsrådet mener likevel Brennpunkt kunne oppnådd en god debatt om pelsdyrhold uten å utfordre kravene til kildekritikk og saklighet i dette tilfellet.

- Kringkastingsrådet viser ellers til en uttalelse fra april 2014, der rådet oppfordret NRK til å prioritere arbeidet med kritisk, undersøkende journalistikk, bygget på et solid faglig og etisk grunnlag. Kringkastingsrådet slo også fast at Brennpunkt er en mektig og ressurssterk redaksjon med et spesielt ansvar for å lage programmer bygget på klare premisser, etterrettelighet, kildekritikk og saklighet. Dette ansvaret gjelder også for eksterne produksjoner.

Tok dissens
Bergens Tidende-kommentator og rådsmedlem Frank Rossavik var den ene av de to som tok dissens, og den av Kringkastingsrådets medlemmer som ga klarest uttrykk for at han ikke ble med på en kritisk uttalelse.

- Dette er et tilfelle hvor NRK lar en filmskaper tale for de virkelige stemmeløse, nemlig dyrene. (…) I enkelte tilfeller er denne typen programmer forsvarlig, og jeg mener den er det i dette tilfellet, sa Rossavik under dagens debatt.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen forsvarer publiseringen av dokumentaren.

- Mye blir sagt her. At det er en propagandafilm, at det er kollektiv avstraffelse, at vi ikke burde bruke lisenspenger på dette. Jeg mener det er ekstremt viktig å understreke at NRK skal bringe kontroversielt innhold, at vi skal være modige og uavhengige. Det betyr ikke at det ikke er uenighet om valgene, og det er tillatt å mene at vi ikke burde publisert dokumentaren. Om man mener vi tok et feil valg, var det i hvert fall ikke tatt på en ettermiddag, men i full bevissthet og etter en grundig redaksjonell vurdering, sier Eriksen.