Den siste tiden har mye medieoppmerksomhet nok en gang vært viet mulla Krekar, den tidligere lederen av den islamistiske terrorgruppen Ansar al-Islam, som politikerne er i villrede om hva de skal gjøre med når han nå er ute av fengsel. Regjeringen har instruert politiet om å legge restriksjoner på Krekars bevegelsesfrihet, og Oslo politidistrikt har vedtatt at Krekar skal tvangsbosettes på asylmottak på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Krekars advokat har imidlertid klaget på avgjørelsen og vil ha den rettslig prøvet.

Blant de som dekker saken tett er VG-journalist Lars Joakim Skarvøy, som de siste par ukene har skrevet en rekke artikler om Krekar. Rollen som upartisk journalist er imidlertid en ganske annen enn den han spilte i Krekar-saken i 2006, da han som 15 år gammel leder av Fremskrittspartiets Ungdoms (FpU) lokallag i Follo var med på aksjonen «Mullah Aid» i hjemfylket Akershus. Kampanjens mål var å få sendt Krekar ut av Norge, ved å samle inn penger for å betale Krekars flybillett tilbake til Nord-Irak, hvor mullaen opprinnelig kommer fra.

- Aksjonen skal minne folk på at Krekar fortsatt er en stor terrortrussel for Norge og at han fortsatt befinner seg i landet, sa Skarvøy til TVFollo den gang, ifølge blant andre Telemarksavisa.

- Uakseptabel rolleblanding
Ekspert på presseetikk og tidligere mangeårig fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk (IJ), Gunnar Bodahl-Johansen, er tydelig på at dette er en dobbeltrolle som ikke er presseetisk holdbar.

- Dette er en helt uakseptabel rolleblanding. Selv om forholdet ligger noen år tilbake i tid, må man i en sak som er såpass alvorlig og som har så stor offentlig interesse være nøye med ikke å ha journalister med en fortid som gjør dem inhabile, sier Bodahl-Johansen til Kampanje.

Selv om forholdet ligger nesten ni år tilbake i tid, og Skarvøy var svært ung da han frontet motstanden mot Krekar, mener den erfarne pressemannen VG burde vært mer varsomme i en så kontroversiell sak som Krekar-saken.

- Frp har vært en så sterk kritiker av Krekar og hatt et så antagonistisk forhold til ham, at jeg synes VG her gjør Skarvøy en bjørnetjeneste ved å la ham dekke saken. Det må ikke bli sånn at fordi det er mulla Krekar, slår man av litt på kravene. Nettopp i en slik sak, som er så kontroversiell og hvor man har en sterk opinion mot én person, er det viktig at journalistikken ivaretar et sterkt krav til integritet, mener Bodahl-Johansen.

- Dette må vi tåle
Medieforsker og lærer i presseetikk Carl-Erik Grimstad er av en annen oppfatning. Han synes ikke Skarvøys bakgrunn fra ungdomspolitikken bør ha noe å si for hvilke saker han kan dekke i dag.

- Hvis vi skulle begynne opptelling av hvilke journalister som har hatt politiske verv da de var i tenårene, ville vi fått det relativt vanskelig. Når jeg leser de sakene som Skarvøy har laget for VG, har jeg ikke sett noe mønster i den ene eller den andre politiske retningen. Det ville heller ikke VG åpnet for. Jeg klarer ikke å se det problematiske i dette. Tvert imot er det en kjempefordel at journalister har politisk erfaring, slik at de har fått innsikt i det politiske miljøet. Det er positivt, uansett om det er på venstre eller høyre fløy. Dette er også såpass lenge siden, sier Grimstad til Kampanje.

- Får journalister med Frp-bakgrunn lettere kritikk enn journalister med venstresidebakgrunn?

- Det er fristende for de som befinner seg på den andre siden av partispekteret å se koblinger mellom politikk og journalistikk, men jeg tror man bør avstå fra den fristelsen. En slik politisk bakgrunn går etter hvert ut på dato, og vi kan ikke bli for strenge når det gjelder dette. Jeg kjenner mange VG-journalister som har bakgrunn fra den andre politiske fløyen, uten at det har vært belastende for VG. Dette må vi tåle. Når du har jobbet som journalist i VG en stund, får du også et annet og mer nyansert syn på politikk enn du har som 15-årig Frp-medlem, sier Grimstad.

- Har all lojalitet hos VG
Skarvøy understreker selv at han ikke var involvert i FpUs Krekar-kampanje på nasjonalt plan i 2006, men at Follo FpU i likhet med mange andre lokallag deltok i kampanjen.

- Føler du det er uproblematisk for deg som har frontet så sterke meninger om Krekar tidligere å skrive artikler om ham nå?

- Det er riktig at jeg var med på dette som 15-åring, og uttalte meg til den lokale tv-stasjonen. Jeg meldte meg ut av partiet som 17-åring og valgte å bli journalist. Jeg har jobbet i fire år i VG, og før det noen år i Nettavisen. Jeg kan ikke se at de meningene jeg hadde som 15-åring kan være noe hinder nesten ti år senere, sier Skarvøy til Kampanje.

- Har du opplyst VG om at du frontet denne aksjonen for lokallaget ditt i 2006?

- VG har alltid vært klar over min politiske bakgrunn. Jeg har ikke informert om alle de politiske meningene jeg hadde som 15-åring, men i VG har jeg jobbet mye med Frp og de andre politiske partiene, og jeg har ingen problemer med å svare på spørsmålene de og andre måtte ha. Mange journalister i VG har bakgrunn som ungdomspolitikere, men jeg er en av få som har det fra Frp.

- Føler du deg komfortabel med å fortsette å dekke Krekar-saken?

- Ja, absolutt.

- Det er viktig for meg å si at jeg kun har én rolle nå, som er altoppslukende. Jeg er bare journalist i VG, det er den eneste rollen jeg har, og det er her jeg har all min lojalitet, legger han til.

- Han valgte å bli journalist
Heller ikke Anders Sooth Knutsen, leder av samfunnsavdelingen i VG, ser det som noe problem at Skarvøy i tenårene var lokal talsperson for en kampanje for å få Krekar ut av landet, og i dag dekker saken om mullaen for VG.

- Dette er åtte-ni år siden. Da var Lars Joakim politisk aktiv i FpUs lokallag i Follo, og dette var én av mange saker han var engasjert i. Han var medlem fra han var 13 til 17 år, fra 2003 til 2007. Da meldte han seg ut. Da Krekar-aksjonen pågikk, var han 15 år. Det var Fpu sentralt som ledet aksjonen. Nå har han jobbet i fire år i VG, og før det gått to år på Journalisthøgskolen. Det er flere år siden han valgte å ikke være politisk aktiv lenger, men bli journalist, sier Sooth Knutsen til Kampanje.

Han sier samfunnsavdelingen i VG er full av journalister som har en fortid som politisk aktive, for det meste fra ungdomstiden og fra mange forskjellige partier.

- Det er en styrke, med tanke på kilder, innsikt og vurderingsevne. Den store saken på den politiske dagsorden for øyeblikket er regjeringens håndtering av Krekar-saken, og vi setter selvsagt våre beste politiske journalister på den. Vi vurderer det slik at det ikke gjør noe for det arbeidet han driver med nå, som journalist, at han som 15-åring var med på en slik kampanje.

- Er dette noe dere har diskutert?

- Vi er fullt kjent med Lars Joakims fortid som Fpu-er, men vi har ikke sett noen grunn til at han skal liste opp alle saker som han har jobbet med fra han var 13 til 17 år, sier Sooth Knutsen, som sier at Skarvøy skal fortsette å jobbe med de viktigste politiske sakene til VG og bekrefter at det inkluderer Krekar-saken.