NRK Aktivum, som håndterer NRKs forretningsmessige virksomhet som sponsorplakater, eventer og lisensprodukter, tilfører hvert år NRK rundt 50 millioner i royalties. Bidraget brukes til NRKs innholdsproduksjon.

Haugan, som har en fartstid på 11 år i NRK Aktivum, de siste tre som salgs- og sponsordirektør, vil sammen med Henning Myhre, nyoppnevnt avdelingsdirektør, lede datterselskapet.

Avtroppende leder for NRK Aktivum, Kjell Frostrud Johnsen, er fornøyd med oppnevnelsen.

- Å sikre kontinuitet vil være avgjørende. Både Håkon og Henning kjenner selskapet og de forskjellige forretningsområdene godt. De har vært en viktig del av Aktivums ledergruppe og har alle forutsetninger for å sørge for at selskapet fortsetter å tilføre NRK betydelige midler, sier Frostrud Johnsen.

- Jeg glad for tilliten og ser frem til å videreføre jobben vi har påbegynt. Jeg gleder meg til å fortsette det gode samarbeidet vi har med de forskjellige avdelingene i NRK, sier Haugan.