Aller Media vokser betydelig i omsetning etter kjøpene av Dagbladet, Hyper Interaktiv og Scandinavia Online (SOL), nærmere bestemt fra 1,389 milliarder kroner til 1,885 milliarder. Dermed har Aller Media passert sin gamle hovedkonkurrent i bladmarkedet, Egmont Publishing.

Men selv om omsetningen vokser kraftig, må administrerende direktør Roger Hansen, som nylig varslet sin avgang, konstatere at de økonomiske resultatene er langt dårligere enn det rivalen Egmont og svakere enn det Aller Media selv pleier å levere.

Les også: Slutter som Aller-sjef

Les også: Leter etter ny sjef utenfor Aller-huset

Driftsresultatet endte på 34 millioner kroner, som er en nedgang på 59 millioner kroner fra året før. Resultat før skatt ble minus 75 millioner kroner, mot et overskudd på seks millioner året før. Resultatendringen skyldes ifølge Aller Media betydelige integrasjons- og omstillingskostnader i forbindelse med fjorårets nedbemanning og sist, men ikke minst, synkende inntekter for konsernets mange papirmedier.

- Vi er ikke fornøyd med konsernets resultat, men nye tiltak er på plass for å realisere ytterligere synergier mellom medieselskapene både på inntekts- og kostnadssiden. Samlokaliseringen i vårt nye bygg på Hasle er sentral, sier Aller Media-sjef Roger Hansen i en pressemelding.

Les også: 45 får sluttpakke i Aller

Les også:  Dagbladet til Hasle

Les også: Dagblad-journalister truer med å slutte

Varsler nye kutt
I tillegg øker konsernets avskrivninger på goodwill (som følge av nye oppkjøp og interne retningslinjer for avskrivninger). Dette bidrar til at resultatet før skattekostnad er negativt, understreker Aller Media.

Hansen ser ikke mørkt på utsiktene, selv om Aller Media er under press på grunn av den digitale transformasjonen.

-  Vi ser nå at våre digitale medier øker omsetningen betydelig, og nye satsinger vil se dagens lys i løpet av inneværende år.

I fjor fikk 45 ansatte i Aller Media sluttpakker. Også i Dagbladet var det nedskjæringer. Hansen legger ikke skjul på at det vil komme nye kutt.

- De papirbaserte mediene er fortsatt viktige, men vil måtte fortsette å redusere kostnadsnivået, sier den avtroppende konsernsjefen.

- Skal transformeres
Kampanje har tidligere skrevet at Aller Media henter 500 millioner kroner fra selskaper utenfor det tradisjonelle mediemarkedet.

-  I løpet av regnskapsåret har vi kjøpt eierandelene til Eniro slik at vi nå er 100 % eier av Sol.no. I tillegg har vi kjøpt oss opp i Hyper Interaktiv AS. Etter regnskapsårets slutt er OMG AS også blitt en del av vår marketing service divisjon, samtidig med at vår eierandel i RedInk har økt ytterligere. Vi forventer fortsatt gode og økende resultater fra alle selskapene innenfor dette området fremover. Målsettingen om å transformere Aller fra et tradisjonelt blad- og magasin-selskap til et moderne medie- og marketingkonsern videreføres.

Les også: Henter 500 mill. utenfor mediemarkedet

Les også: Aller Media tjener penger igjen

Aller Media har såkalt avvikende regnskapsår. Det strekker seg fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Omsetningen fra Berner Media inngår med to måneder i 2012/13 og med 12 måneder i 2013/14.