Allerede i 2013 varslet den sittende Høyre-Frp-regjeringen og kulturminister Thorhild Widvey at den kommende stortingsmeldingen om NRK ikke bare skal handle om finansiering av statskanalen, men se på hele NRKs virksomhet i det totale mediebildet.

- (…) Jeg synes det er naturlig å legge frem en større stortingsmelding om NRKs framtidige rolle i mediemarkedet. Den forrige meldingen ble lagt fram i 2007, så det er på høy tid med en ny melding. Vi vil ha en god dialog med NRK, sa Widvey da hun snakket under Digitalforum på Marienlyst i november 2013.

Les også: Vil ha en større NRK-gransking

NRK-plakaten ble sendt ut på høring i fjor, slik at alle de store medieaktørene fikk gi uttrykk for sin mening, og i desember la et konsulentselskap fram sin rapport hvor det evaluerer ulike mulige finansieringsformer for statskanalen. Alt ledd i arbeidet med stortingsmeldingen, som er varslet i løpet av inneværende år.

Åpner for utvidelse
Nå kommer imidlertid signaler om at meldingen kan bli utvidet til også å omfatte kommersiell allmennkringkasting. Kilder Kampanje har snakket med, forteller at også TV 2 vil være en del av den kommende meldingen til Widvey og regjeringen. Dermed kan den varslede stortingsmeldingen bli mer enn en ren NRK-melding, slik utgangspunktet var.

Kulturdepartementet vil ikke bekrefte at den kommersielle allmennkringkasteren TV 2, eller de kommersielle allmennkringkasterne innen radio, P4 og Radio Norge, blir omfattet av meldingen. Kulturminister Thorhild Widvey sie følgende til Kampanje:

- Det vil ikke være unaturlig også å drøfte kommersiell allmennkringkasting i forbindelse med stortingsmeldingen om NRK, men det er ikke tatt noen beslutning om dette foreløpig.

TV 2: - Positivt hvis det stemmer
Kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy sier de allerede i fjor sommer var i kontakt med Kulturdepartementet med ønske om at TV 2 ble omfattet av stortingsmeldingen.

- Vi tok opp med departementet i juni i fjor at vi ønsket og oppfordret kulturministeren til å utvide stortingsmeldingen til å gjelde allmennkringkasterne. Det var én av flere saker som vi tok opp, sier Indrøy til Kampanje.

Han viser til et brev som TV 2 sendte departementet i juni om dette.

- Vi har fulgt opp brevet med noen møter med departementet. Vi har ikke fått noen melding om at det blir en utvidelse av stortingsmeldingen, men hvis det er riktig, er det veldig positivt og bra at kulturministeren gjør det, sier han.

I tillegg til å legge begrensninger på NRKs virksomhet, håper TV 2 på at meldingen vil drøfte hvordan man skal klare å opprettholde og finansiere to allmennkringkastere innen norsk tv.

- Vi mener at fundamentet for et mediemangfold må legges gjennom en bredt anlagt og framtidsrettet kringkastingspolitikk. Den varslede stortingsmeldingen som kommer om noen måneder bør avklare hvordan staten kan sikre fortsatt mangfold med én lisensfinansiert og én privat allmennkringkaster. Dette er noe som jeg går ut fra at departementet og kulturministeren har en del meninger om, sier Indrøy.

- Må ta debatten
Som Kampanje skrev i november, tok professor Trond Bjørnenak under en konferanse ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen til orde for at han mener Staten bør tenke annerledes om finansiering av nyhetsproduksjon og andre allmennkringkasteroppgaver. Bjørnenak viser til andre samfunnsområder som samferdsel, helse og skole. Her har man etablert offentlige kjøpsordninger for tjenester hvor man presiserer hva man ønsker å kjøpe, og man velger en tilbyder som må levere i henhold til disse spesifikasjonene. Man bør diskutere om man skal gjøre noe tilsvarende på medieområdet, mener Bjørnenak.

- Den debatten tror jeg må tas: er det NRK eller tjenesten som er målet, sier Bjørnenak til Kampanje.

Han mener det nå kan være et godt tidspunkt for å løfte blikket og ikke bare se på NRK, men også de kommersielle allmennkringkasterne, i et mer helhetlig perspektiv.

- Definitivt. På et eller annet tidspunkt må man spørre seg hva man bør finansiere, og hva som er det overordnede målet.

Bjørnenak mener diskusjonen egentlig dreier seg om to spørsmål som må avklares:

- Det ene er i hvilken grad det bør åpnes for å kjøpe ikke kommersielt bærekraftige programmer fra flere aktører. Det andre er i hvilken grad man skal offentlig finansiere programmer som er direkte konkurrerende med kommersielle tilbud, som realityprogrammer og drama. På et eller annet tidspunkt må man ta denne debatten, sier Bjørnenak.

- Må videreføre suksessoppskrift
Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann, Arild Grande, sier de i utgangspunktet støtter en utvidet tv-melding som omfatter både NRK og kommersiell tv, men understreker at det kommer an på kulturministerens intensjon.

- Det fremstår som uklart hva kulturministeren egentlig vil med NRK fremover. Det blir hele tiden påstått at NRK er til hinder for utvikling av kommersiell tv i Norge. Det vil jeg sterkt tilbakevise. NRK er tvert om en forutsetning for at vi skal ha et sterkt kommersielt medietilbud. Arbeiderpartiet mener at det er viktig å videreføre det som lenge har vært en suksessoppskrift: En sterk offentlig kringkaster og en sterke kommersielle kringkastere med TV 2 og P4. Nå må ikke regjeringen rive ned en modell som er unik i verden. Hvis denne stortingsmeldingen om NRK og eventuelt kommersiell tv er starten på en nedbygging av NRK, så vil jeg advare mot det, sier Grande til Kampanje.  

Ap etterlyser også signaler fra kulturministeren om en ny TV 2-avtale. Dagens avtale løper ut ved neste årsskifte.

- Det begynner å haste med ny TV 2-avtale. Det er viktig at statsråden kommer med noen signaler om en ny avtale. Ønsker regjeringen en ny TV 2-avtale? Vel, da må kulturministeren komme med noen avklaringer snart. Arbeiderpartiet ønsker ny TV 2-avtale som forplikter TV 2 til å ha hovedkontor i Bergen,  som gir daglige nyhetssendinger og som ivaretar andre oppgaver knyttet til allmennkringkasteroppdraget. Slik sett vil det være nyttig med en tv-melding som også drøfter en ny TV 2-avtale, sier Grande.

- Ikke to streker under svaret
I et større intervju som ble publisert på Kampanje mandag, sa kulturminister Widvey følgende om stortingsmeldingen:

- Vi skal legge frem en melding om NRK hvor vi har pekt på to-tre områder, der den ene er finansieringsordningen, det andre er grenseoppgangen mellom det NRK gjør i dag og de kommersielle, og det tredje elementet er om NRK kan øke sin eksterne produksjon. Det sistnevnte har jeg forstått at NRK selv mener det er rom for.

Hun avviste her at hun har sagt at NRK skal gjøre mindre enn statskanalen gjør i dag.

- Jeg har sagt at det er grunnlag for, med bakgrunn i det som står i Sundvolden-erklæringen, å gå opp grenseoppgangen mellom NRK og de kommersielle aktørene. Det må være lov å tenke seg en problemstilling uten at man har satt to streker under et svar. Det svaret skal vi komme med i meldingen.

Les hele intervjuet med Widvey på Kampanje Premium (krever innlogging): Medieministerens mantra.