Medietilsynet varslet tilsynssak mot Radio Norge etter Allmennkringkastingsrapporten 2013. Der fant de at Radio Norge hadde underlevert på konsesjonsforpliktelser i årets syv siste måneder, i påvente av endrede konsesjonskrav fra 2014. Nå har tilsynet vedtatt at SBS Discovery-eide Radio Norge straffes med et gebyr på 700.000 kroner for brudd på allmennkringkastingsforpliktelsene.

- Sanksjonsform og gebyrets størrelse er vurdert ut i fra hvor alvorlige bruddene er. Det er vektlagt at Radio Norge allerede i juni 2013 kuttet programtilbudet på syv av de elleve programområdene som er kvantifisert som forpliktede leveransemål i konsesjonssøknaden. Det innebærer en grov underleveranse av programmer i syv måneder av året. Radio Norge har også tidligere år hatt ulike brudd på allmennkringkastingskrav, sier Medietilsynet.

Tilsynet kan gi børter på opp til to millioner kroner.

- Med tanke på den grad av skyld som er utvist, likebehandlingshensyn og preventive hensyn er det nødvendig å reagere med et gebyr av en viss størrelse. I utmålingen av gebyret har det blitt lagt vekt på hva Radio Norge har tjent på regelbruddet, at Radio Norge er riksdekkende, og at overtredelsene er alvorlige og grove.  Tilsynet har tatt hensyn til Radio Norges vanskelige økonomiske situasjon, og at bruddene skjedde i siste halvår av en tiårig konsesjonsperiode, opplyser Medietilsynet.

Administrerende direktør Lasse Kokvik i Radio Norge sier de vil godta boten på 700.000 kroner.

- Vi har mottatt og lest Medietilsynets vedtak, og tar kritikken om at vi ikke har levert tilstrekkelig på våre innholdsforpliktelser til etterretning. Vi har den siste tiden tatt grep for å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser i tiden fremover, og kommer til å godta boten satt av tilsynet, sier han til Kampanje.

- Vi anser oss derfor ferdige med denne saken nå. Nå skal vi se fremover. Vi er for første gang på mange år i ferd med å levere svarte tall for radiovirksomheten, og har lagt bak oss et fantastisk år på lyttersiden. Jeg ser derfor svært lyst på 2015, og opplever at de ansatte er svært motiverte for å bygge et enda sterkere Radio Norge, Radio Rock og nye Radio 1 i tiden fremover.   

Radio Norge har slitt med store underskudd, og tapte 31 millioner kroner i 2013. Resultatet for 2014 er ikke klart.

- Har dere råd til å betale boten?

- Det er klart vi må ta oss råd til det.

Får bot: Radio Norge-sjef Lasse Kokvik må punge ut for å ha brutt konsesjonsforpliktelsene i 2013.