I dag skriver Kampanje at bladkjempen Egmont Publishing, tidligere kjent som Hjemmet Mortensen, skal sette i gang det største omstillingsprogrammet siden finanskrisen. Ledelsen har satt seg et mål om å øke lønnsomheten med rundt 100 millioner kroner de neste par årene. Rundt halvparten av dette skal hentes gjennom det nye spareprogrammet ORO (optimal redaksjonell organisering). Etter det Kampanje kjenner til betyr det at det danskeide ukebladforlaget kan komme til å redusere bemanningen med rundt 50 årsverk. Ved inngangen til 2015 var det 460 ansatte i mediehuset. Det vil si at rundt ti prosent av bemanningen kan bli kuttet.

- I tråd med bransjeutviklingen
- Prosjektet er i startfasen og vi er ennå ikke blitt forelagt noen tall. Men at vi ved utgangen av 2015 kommer til å være færre ansatte tror jeg man kan være ganske ærlig på. Det er i tråd med det som skjer ellers i bransjen, sier hovedtillitsvalgt Alexander Berg Jr. i Egmont Publishing til Kampanje.

Les også: Ny Egmont-sjef må kutte

Han forbereder seg nå på konstruktive samtaler med Egmont-ledelsen de neste månedene. 

- Vi som klubb ønsker å forholde oss konstruktivt og bidra til å skape den tryggheten blant våre medlemmer som det er mulig å skape i en situasjon hvor usikkerhet naturlig nok oppstår. Vår opppgave som tillitsvalgte er å argumentere ut fra de verdiene og prinsippene vi synes er viktige. Vi har ikke til hensikt å være vriene og vanskelige, men vi vil bidra til å belyse denne prosessen fra flest mulig sider, slik at mest mulig kunnskap kommer opp på bordet til vurdering. Slik vil vi unngå at vi ender opp med tilfeldige løsninger, sier Berg.

Må kutte bemanningen
På gårsdagens allmøte skal det imidlertid ikke ha blitt tallfestet hvor mange årsverk som vil forsvinne.  Men ettersom effektiviserings- og kuttprogrammene har løpt nærmest kontinuerlig siden 2009, vil det være umulig å unngå nedbemanning denne gangen.

- Dette handler om å bevare handlekraft til å kappe nytt land og skape vekst. Og da trenger vi å bevare en god lønnsomhet, som vi har nå. For å holde lønnsomheten på nivå med dagens, har vi identifisert et behov på 100 millioner kroner i løpet av de neste par årene. Dette kan komme i form av nye inntekter, eller kostnadsreduksjoner - sannsynligvis en kombinasjon av de to. Men vi kommer ikke til å kommentere hvordan dette fordeler seg, og hvordan det skal realiseres av de ulike enkeltprosjektene vi kjører til enhver tid, sier Egmont Publishing-redaktør og prosjekteier Kjersti Mo til Kampanje.

- Vil ha grenser for content marketing
I tillegg til de 50 millionene som skal hentes ut gjennom ORO-prosjektet skal det også igangsettes tiltak som vil gi ytterligere 50 millioner kroner i økt lønnsomhet. Dette kan dreie seg om både andre former for innsparinger, men også mer offensive tiltak som nye inntektskilder og oppkjøp med positive resultateffekter. Samtidig varsler Egmont-ledelsen at den ønsker å styrke seg på innholdsmarkedsføring, kjent som content marketing. Denne satsingen skaper ikke udelt begeistring blant alle ansatte. Redaksjonsklubben vil være opptatt av at det settes opp

 - Vi registrerer at forlaget vurderer innholdsmarkedsføring, og vi har forståelse for at Egmont Publishing ønsker å se på nye inntektskilder. Vårt fokus i denne sammenheng vil være på skillet mellom redaksjonell og journalistisk integritet og kommersielle interesser. Vi har en tydelig forventning om at forlaget er bevisst dette skillet, og vi har allerede etablert en dialog med de som jobber med innholdsmarkedsføring på huset, sier klubbleder Alexander Berg Jr. til Kampanje.

Les også: Egmont-sjef tror ikke på bladdød

Daværende administrerende direktør Anne Britt Berentsen kuttet 160 millioner kroner og rundt 100 årsverk i 2009. Siden den gang har mediehuset, under Olav T. Sandnes ledelse, kuttet kostnader jevnt og trutt, uten å ty til massiv nedbemanning.