Norges sjømatråd har bestemt seg for å drive med grønnere mediekampanjer. Det kommer frem i en pressemelding fra organisasjonen.

- En stor andel av Sjømatrådets karbonavtrykk er knyttet til markedsføring og PR-aktiviteter. Det være seg TV-reklamer, digitale kampanjer, poster på sosiale medier eller annonser i trykte medier, står det i meldingen.

Ifølge sjømatrådet anslås summen av all digital annonsering fra alle selskaper å stå for utslipp av 60 millioner tonn CO2 i løpet av et år.

Nå ønsker altså rådet å ta grep om egen markedsføring.

65 prosent reduksjon i fransk kampanje
Da mediebyrået Iprospect luftet et forslag om mer bærekraftige mediekampanjer, var ikke sjømatrådet vonde å be.

- Dette var relativt ukjent landskap for meg, men vi valgte å gå for forslaget, sier den Norges sjømatutsendte i Frankrike, Trine Horne.

Frankrike ble med det første utemarked med mer klimavennlige mediekampanjer.

- Avtrykket ble redusert med hele 65 prosent, sammenliknet med hva det ville vært om vi ikke hadde gått for en grønnere løsning, sier Horne.

Ifølge sjømatrådet er det tilsvarende et kutt på 19 tonn CO2-ekvivalenter.

Grønn koding
Det digitale klimaavtrykket skal ha blitt mindre gjennom det iProspect kaller «green encoding», eller «grønn koding» på norsk.

- Det blir som å putte all reklamen inn i en vaskemaskin, og få ut noe som er renere og bruker mindre energi når vaskeprogrammet er ferdig, forklarer Horne.

«Grønn koding» handler da om alt fra selve innholdsproduksjonen, filstørrelser g komprimering av data, til sendeflater, lagring og målretting.

Vil utvide til flere land
Ifølge sjømatrådet er denne typen koding fortsatt en ganske ung bransje.

- For oss er dette nybrottsarbeid, og det er mulig at vi fremover skal bruke andre metoder. Uansett har vi lært enormt mye, sier Horne som er stolt av hva de har fått til med bare litt ekstra innsats.

Sjømatrådet jobber nå med å finne ut av om det kan brukes en felles metode for alle land der norsk sjømat markedsføres.

- Vi har satt i gang en prosess for å få oversikt over hva som eksisterer av karbonkalkulatorer og eventuelle standarder for å måle karbonavtrykk på markedsføring, sier Camilla Beck, direktør for markedsføring i Norges sjømatråd..