Norges Fotballforbund, Røa, Vålerenga, Toppfotball Kvinner og Clear Channel har gått i håp om å rette oppmerksomheten mot skjevhetene i norsk fotball, og samtidig løfte frem den positive utviklingen som norsk kvinnefotball er i.

Harriet Rudd, klubbdirektør i Vålerenga, har sett at kvinnefotballen har hatt en positiv utvikling og økt interesse de siste årene, men mener det fortsatt er en lang vei å gå for at fotballen skal være likestilt.

- Det handler ikke bare om A-lag og den profesjonelle fotballhverdagen, men også veien dit. Det er viktig å la unge jenter drømme, og legge til rette for at de som ønsker får et fullverdig utdanningsløp, på lik linje som gutta. Dette må belyses og tas på alvor, sier Rudd.

Har årets influenser med på laget
Aktørene har fått med seg årets influenser og illustratør Frida Grande til å illustrere selve kampanjemateriellet. Kampanjen skal gå på alle Clear Channels digitale reklameflater i hele landet fra 8. mars til 16. mars, som er datoene for henholdsvis kvinnedagen og seriestart i kvinnens øverste divisjon i fotball-Norge, Toppserien.

- Flatene til Clear Channel har god geografisk spredning, og er synlig for veldig mange. Vi håper at forbipasserende gjør seg opp noen tanker og blir mer bevisste på de forskjellene fotballen står i. Det er vel så viktig å formidle at unge jenter også kan satse på en karriere– denne historien får vi fortalt gjennom flatene til Clear Channel, sier Rudd.

Kampanjen går innunder en av fotballens kjerneverdier og større prosjekter, «Like muligheter».

- Jenter drømmer om det samme som guttene. Skal det bli mer enn en drøm, må vi gjøre noe med jentenes muligheter. Røa vil bevise at jenter kan oppnå suksess på fotballbanen uten å være avhengig av herrelagene. Det er like muligheter i praksis, sier Per-Ivar Stokkmo, leder for Marked og Kommunikasjon i Røa.

Stor utvikling i norsk fotball
Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, forteller at de daglig blir påminnet at kvinnefotballens utvikling handler om mer enn «bare» fotball.

- Begrepet handler på ingen måte bare om lønn, men om like muligheter til å delta, prestere og realisere eget potensial. Til å bli møtt med respekt og til å forfølge en karriere i idretten sin, sier Jørgensen.

Jørgensen forteller at norsk kvinnefotball er inne i en voldsom utviklingsperiode.

- Vi er kjempestolte over stegene vi tar, mye takket være våre fantastiske klubber og samarbeidspartnere. Samtidig er vi jo utålmodige, sier Jørgensen.

Dennis Højland Nyegaard, administrerende direktør i Clear Channel, forteller at de er sitt ansvar besvisst og er stolte over kampanjen de nå har gående på sine flater.

- Clear Channel ønsker å bidra til et bedre samfunn, og for oss er et godt samfunn et inkluderende samfunn der vi alle har like rettigheter og like muligheter. Vi har heldigvis kommet langt i Norge, men det er fortsatt en vei igjen å gå. Jeg er derfor stolt over at vi i Clear Channel kan bidra til å dytte samfunnet i riktig retning, sier Højland Nyegaard.