Norsk idretten er allerede en drivkraft i bærekraftig holdningsarbeid blant annet gjennom folkehelse og inkludering.

Nå skal Norges Idrettsforbund også bidra inn mot de globale bærekraftsmålene

- Bærekraftsarbeid er ikke noe nytt i idretten, men det er et stort behov for praktiske løsninger når det kommer til klima, natur og miljø. Vi ønsker å gjøre det enklere å drive bærekraftsarbeid for alle, sier rådgiver på bærekraft og miljø i Norges idrettsforbund, Michelle Le Gal Hermandsen.

- Alle er på samme lag
Det nye konseptet Grønt Lag, som ble lansert denne uken, skal binde sammen de overordnede bærekraftsmålene med praktiske løsninger. Konseptet skal synliggjøre de grønne bærekraftsmålene, og være et digitalt verktøy for å dele kunnskap og tilgjengelige midler som skal gjøre det mulig for idretten å redusere sitt eget fotavtrykk.

- Ideen Grønt Lag bygger på at når det kommer til bærekraft er egentlig alle på samme lag. Vi håper det skal gå sport i bærekraftsarbeidet heretter, og at folk skal la seg inspirere av hverandre, sier Andreas Åsebø, rådgiver i Maskinen.

Forskjeller innad
Aasebø forteller at det allerede eksisterte mye kunnskap og erfaringer fra bærekraftsarbeid fra før i idretten. Samtidig er det store forskjeller på hvor langt ulike deler av idretten har kommet på dette området.

- Utfordringen har vært å lage et system som samler og forenkler aktuell informasjon, og som ikke minst kan utvikle seg videre over tid, etter hvert som flere kommer i gang, og de som har holdt på en stund kommer enda lenger. Designet er laget for å skille seg litt ut, men også for å skape oversikt, sier Mathilda Gustafsson, designer i Molberger.

Grønt Lag er utviklet med midler fra DNB Sparebankstiftelsen.

- For oss handler bærekraftsarbeid handler om å sikre idrettsglede for alltid, sier Dagfrid Forberg, leder for breddeidrett, organisasjon og utvikling i Norges idrettsforbund.

- Det er en glimrende anledning til å fornye idretten og skape nye muligheter. For å få til dette vil vi samarbeide tett med andre fagmiljøer, næringslivet og det offentlige. Til sammen har vi gjennomføringsevnen og kapasiteten til å få utrettet veldig mye bra, legger hun til.