I disse dager sjøsetter kommunikasjonsbyrået Publicis Norge et nytt pro bono-prosjekt, der alle medarbeiderne i byrået skal gå sammen om å finne én felles hjertesak som de skal jobbe for helt gratis. 

- Vi vet godt at kommunikasjon spiller en avgjørende rolle for å skape endring. Nå vil vi gi denne kraften bort, sier ansvarlig for markedsføringsteknologi i Publicis Norge, Sara Billington Saeme som holder i prosjektet. 

Nå inviterer de hele det ideelle Norge til å sende inn en forespørsel eller en brief basert på noen krititerier byrået ønsker at organisasjonene skal oppfylle.

- Organisasjonen bør ha et spesielt viktig samfunnsoppdrag, men ellers er de eneste formelle kriteriene politisk og religiøs uavhengighet. Det er lett og lavterskel å søke, og vi hører gjerne fra aktører som normalt ikke har mulighet til å bli kunde i et stort og ledende byrå, sier Saeme.

- Betyr mye for oss
Administrerende direktør i Publicis, Peder Mittet legger til at utvelgelsen vil gjøres av de ansatte i byrået og det som vil telle er hva de ansatte brenner for i tillegg til en vurdering av hvor de tror de kan bidra aller mest.

- Vi er en kommersiell virksomhet, men ønsker samtidig å være en positiv drivkraft og bidragsyter for samfunnet. Foruten å være en stor arbeidsgiver og bidra med skatteinntekter, jobber vi systematisk for å forbedre oss på parametere som bærekraft, mangfold og inkludering. Dette betyr mye for alle oss som jobber her, og med Publicis’ pro bono styrker vi bidraget vårt gjennom det vi gjør aller best, sier han. 

Søknadsfristen er 28. februar, men allerede fra i dag vil byrået evaluere hjertesaker etter hvert som de meldes inn, før ett pro bono-prosjekt til slutt velges i løpet av mars.

Øremerker én halv million
Mittet forteller at de årlig vil sette av én halv million kroner til prosjektet, og at forventningene er store. 

- Vi er veldig spent og håper at så mange som mulig melder seg på og gleder oss til å lese alle briefene.

- En halv million er jo ikke akkurat mye penger, det blir vel neppe noen TV-spotter ut av det?

- Det kommer helt an på ideen. Det er ikke gitt hva løsningen er, og det er ikke sikkert at en TV-kampanje er den beste løsningen, selv om vi har gjort det før. Her skal vi sette oss ned sammen med våre samarbeidspartnere og finne ut av hva den beste løsningen er for å nå bredt, sier Mittet. 

Det er ikke første gang Publicis har engasjert seg i pro bono-prosjekter. Tidligere i år hijacket de FN-logoen for å rette oppmerksomheten mot de alvorlige klimaprognosene i FNs egne rapporter. Og tidligere i 2023 slo deg seg sammen med Fremtiden i våre hender og Kitchen, og åpnet matbutikk i søppeldunk for å sette søkelys på matsvinn. 

- Vi har ofte vært involvert i pro bono-prosjekter eller frivillig arbeid, da dette er noe som engasjerer oss, og er noe vi har lyst til å bruke overskuddet vårt til å gjøre. Men frem til nå har engasjementet vært litt fragmentert, det har vært et prosjekt her og et prosjekt der. Nå tar vi ordentlig tak i det og har en strategi for hvordan vi skal samle våre krefter bak et godt formål og gjøre jobben skikkelig, sier Mittet.