Det er godt nytt for alle kvinner og jenter som satser på idrett at interessen rundt kvinneidrett er økende. I en kommentar i Kampanje 6. januar, skriver Marianne Aasland, daglig leder i sponsorprogrammet Like Muligheter, at 2024 er året kvinneidrett blir big business. Å satse på kvinner og likestilling i idretten er både riktig, viktig og lønnsomt – for idretten, samfunn og næringsliv. Og det vil føre oss nærmere målet om et mer likestilt samfunn.  

Flere internasjonale undersøkelser, som for eksempel undersøkelsen Britiske Women’s Sports Trust har gjennomført sammen med sponsorkonsulentfirmaet Onside, viser den samme trenden som Aasland peker på - om en generelt økende interesse for kvinneidrett. I tillegg er det interessant å merke seg funn som viser at idrettsfans er mer positivt innstilt til selskaper eller merkevarer som støtter kvinneidrett sammenlignet med de som støtter herreidrett. Undersøkelsen viser også at forbrukere er mer tilbøyelig til å kjøpe merkevarer som sponser kvinneidrett enn herreidrett. Slike funn gir verdifull innsikt, og kan bidra til ytterligere å øke kvinneidrettens verdi.

Aasland nevner Håndballjentene (landslaget) som et hederlig unntak når det gjelder medieeksponering av kvinneidrett. Det er takket være dedikerte og dyktige utøvere og støttespillere, inkludert sponsorer, som over lang tid har sett den store verdien av kvinner i håndballen. Men selv om Norge er verdensledende i utvikling av kvinnelige håndballspillere er det krevende å bli yrkesutøver i idretten. Vi har fortsatt en lang vei å gå før likestilling i idretten blir en realitet, og pengene begynner å følge medieeksponeringen. Og ofte så er det tilføring av økte ressurser som bidrar til økt kvalitet og bedre sportslige resultater, som igjen fører til større medieeksponering.

Det er mange som ønsker å bli assosiert med voksende merkevarer i idretten. Mange idrettsklubber rundt om i Norge bruker mye tid på å utvikle satsinger, som også bør være interessante for næringslivet å engasjere seg i. I Aker Topphåndball er vi for eksempel i gang med å utvikle et nytt håndballakademi for ambisiøse jenter som vil strekke seg ekstra langt for å nå drømmen om en profftilværelse. Målsettingen er å bygge et optimalt sportslig opplegg og gjøre klubben til en av de mest attraktive utviklingsinstitusjonene i landet.

Sponsorinvesteringer, som ved all annen investering, skal resultere i konkrete og målbare resultater. Det krever at idretten skaper gode konsepter og møteplasser sammen med sponsorene, og forstår betydningen av økt aktivering i sponsorarbeidet – både eksternt og internt. Gjennom økte investeringer i både kvinnehåndball og andre idretter, kan idretten og næringslivet sammen bidra til å skape en mer likestilt idrettsverden. Det vil ikke bare gi flere verdige kandidater til «Årets navn» under Idrettsgallaen, men også bidra til at flere jenter og kvinner får like muligheter til å utvikle sine idrettsferdigheter, og også ha idretten som sin arbeidsplass.