Umar Ashraf har rett i at medie-, PR- og reklamebransjen står midt i en teknologisk revolusjon som har endret måten vi kommuniserer på og at kunstig intelligens (KI) bringer med seg mange etiske dilemmaer.

Nå handler det om å navigere i en verden som endrer seg daglig. Et vesentlig spørsmål er blant annet om en detaljert guide til bruk av KI vil være utdatert før den er formidlet ut.

Vi er enige med Ashraf i at vi som interesseorganisasjon ikke kan sitte og vente på myndighetene nasjonalt og internasjonalt. Det gjør vi ikke. Vi jobber langs flere spor.

Kommunikasjonsforeningen har både oppfordret medlemmene våre til å bruke de nye verktøyene, og samtidig utøve åpenhet og forsvarlighet. Det er arrangert en rekke kurs for å gi yrkesgruppen etterspurt kompetanseheving. KI sto dessuten på agendaen under vårt store Høstseminar i Kristiansand. Der så vi både på muligheter og utfordringer, slik vi kjenner KI i dag. Vi har også kjørt digital direktesending – i vår populære Faglig frokost – hvor etiske utfordringer med bruk av kunstig intelligens ble diskutert. Deltakerne fikk her anledning til å stille spørsmål til eksperter fra Teknologirådet og media.

Minst like viktig, Kommunikasjonsforeningens etiske prinsipper svarer ut mye av utfordringene ved bruk av ny teknologi. Der står det blant annet at: En kommunikasjonsarbeider skal kommunisere ærlig og tydelig, og være åpen om avsender, roller, metoder og bindinger. Bruker du generative modeller til å utvikle tekst og bilde, så må du oppgi det, hvis du skal etterleve våre prinsipper.

Vi stiller likevel spørsmål om våre etiske prinsipper er tydelige nok opp mot KI. Derfor er vi i gang med å løfte de etiske debattene ute i kommunikasjonsmiljøene landet rundt – slik at yrkesgruppen får trent sine etiske muskler. Vi tror svarene på mange av dilemmaene og behov for retningslinjer ligger hos de kommunikasjonsfolkene som «har skoa på». Vi vil derfor gjerne ha innspill om hva som trengs av retningslinjer i en ny KI-hverdag.

Regjeringen ba nylig om innspill til digitaliseringsstrategien de skal levere neste år. Vi var krystallklare på vår forventning om at Norge som nasjon skal jobbe for å sette oss i førersetet for å stille krav og utvikle etiske retningslinjer i møtet med ny teknologi. Kommunikasjonsforeningen skrev blant annet at: «En ny nasjonal digitaliseringsstrategi bør gi svar på hvordan vi som liten nasjon (både offentlig og privat), aller helst i samarbeid med andre nasjoner, skal møte utfordringen fra internasjonale teknologiselskaper som utvikler teknologien som påvirker åpenheten og tilliten i vårt samfunn, rammevilkårene for den opplyste samtale nasjonalt og internasjonalt.»

Kommunikasjonsforeningen oppfordrer kommunikasjonsmiljøer over hele landet til å trene sine etiske muskler på bruk av KI og gi oss innspill på hva dere trenger. Det er når vi jobber sammen som fagmiljø vi best kan møte dagen og morgendagens mangfoldige digitale utfordringer.

Dette innlegget er skrevet i fellesskap av daglig leder Anne-Lise Mørch von der Fehr i Kommunikasjonsforeningen og styreleder i samme forening, Svein Inge Leirgulen.