Det jobber rundt 400 fagspesialister innen alt fra reklame, teknologi, kommunikasjon og innholdsmarkedsføring i Try-huset. Nå skal de dele av sin kunnskap og erfaringer i en helt ny kurssatsing fra kommunikasjonskonsernet.

- Ved å dele kunnskap og erfaringer, håper vi å inspirere og utdanne, ikke bare våre egne team, men også den nye generasjonen av markedsførere og teknologiinteresserte, sier Iselin Dahl.

Hun ble ansatt som prosjektleder i Try Råd i fjor og har tidligere jobbet som produksjonsleder i ITV Norway. Nå er hun blitt leder for den nye satsingen i Try-huset som har fått navnet Try Pluss.

- Økende etterspørsel
Kursene vil spenne fra strategisk bruk av TikTok til hvordan man utformer en kommunikasjonsstrategi, og også hvordan man kan bruke kunstig intelligens som verktøy i ulike yrkessjangere. Prisen på kursene Try Pluss har lansert hittil ligger på rundt 4.000 kroner. 

Dahl sier at prisen vil variere, ettersom noen kurs er lagt opp til en halvdag, en hel dag eller bare noen timer.

- Å avholde kurs krever betydelig forberedelse og bruk av erfarne fageksperter og vi ligger litt under markedspris for tilsvarende kurs i markedet. For å reflektere dette har vi satt en rekke priser, med separate prispunkter for Try-kunder og for de som betaler ordinær pris. 

På spørsmål om hvorfor kursene ikke er gratis for Try-kunder, svarer Dahl at de kommer til å ha mange gratis-arrangementer.

- For kort tid siden hadde vi flere hundre deltakere på et eget seminar om Retail. Dette er et tilbud hvor vi øker innsatsen med skolering og kurs. Vi ser at etterspørselen er økende, særlig etter KI-kunnskap. Så fremfor at vi kun reiser rundt til bedrifter har vi nå et strukturert opplegg for jevnlig skolering for alle.

Try Pluss-lederen vurderer også andre forretningsmodeller.

- Noen har også vist interesse for en modell hvor man kjøper kurs gjennom hele året til en fast-pris slik at de alltid kan være oppdatert innen fagfeltene kreativitet, teknologi og strategi.  

Kursene skal avholdes på Try-huset og vil romme alt fra 20 til 70 mennesker.

- Vårt nylig oppussede lokale lar oss være fleksible nok til å huse både mindre samlinger og større grupper. Vi ser frem til å kunne utnytte disse nye mulighetene.

Lanserer podkast
Try Pluss rommer også en podkast som har fått navnet «Alt vi kan». Dahl forteller at målet med denne egentlig har vært å dele kunnskap internt på huset.

- Men så fant vi ut at den like gjerne kunne ligge åpent. Det har gitt resultater, for vi har allerede flere tusen lyttinger allerede. 

- Mange av episodene er bare på fem minutter. Hvorfor er de så korte? 

- Grunnen til at episodene er så korte er at veldig mange ønsker at det skal vare kort slik at det passer på vei med bussen eller i forbindelse med en gåtur. Vi har ikke satt noen voldsomme økonomiske mål for denne satsingen, men vi tror at økt kunnskap og kunnskapsdeling er bra for å bli enda bedre.