- Digitale skjermer i bybilde gir oss større og mer fleksible muligheter, sier Svein Erik Schmall, seksjonsleder teknisk enhet i Haugesund kommune.

I vår ble det klart at Clear Channel vant anbudskonkurransen om reklamefinansierte bymøbler i Haugesund. En del av kontrakten var å modernisere reklameflatene og fornye dem fra statisk til digitalt.

Nå står de nye skjermene ute i Haugesunds bygater.

- Vi ser på overgangen til digitale skjermer som en effektivisering av de analoge skjermene som vi hadde i sentrum tidligere. Disse krevde en del ressurser for å holdes oppdatert. Nå vil vi spare mye tid og ressurser på å gjøre dette digitalt. I tillegg er det en mye mer miljøvennlig løsning for kommunen, sier Schmall.

Det er altså Clear Channel som har fått opp skjermene, og som vil selge annonseinnhold på disse. Deler av inntekten vil gå tilbake til Haugesund kommune og komme innbyggerne til gode, i tillegg til at kommunen vil få tilgang til å kommunisere med innbyggerne.

- Haugesund kommune har et stort behov for å informere om tilbud og tjenester vi tilbyr. Sentrum er hjerte i byen vår, og da er det flott at våre innbyggere treffer oss der. Vi vil også kunne nå effektivt ut til deler av befolkningen som normalt ikke hadde fått med seg informasjonen andre steder, sier Schmall.

Nils Li, etableringsleder i Clear Channel, har ansvaret for å finne gode løsninger for kommuner og samarbeidspartnere. Han mener Haugesund er en foregangskommune i Norge som velger den digitale veien.

- Sverige har hatt digital reklame i bybildet i lengre tid, og har svært positive erfaringer med det. Norge har holdt litt igjen, og Haugesund er, av det jeg kjenner til, den første kommunen som har politisk forankring for digital reklame på gateplan, forteller Li.

Per nå omfatter avtalen opptil ti reklamemontre, som utgjør 20 reklameskjermer.

- I tillegg til å finansiere bymøbler til kommunen, vil de nye skjermene gi kommunen en ekstrem effektiv kommunikasjonskanal ut til innbyggerne, som vi ser andre byer i Europa har benyttet svært effektivt ved nødsituasjoner der det er kritisk å få ut informasjon fort til alle innbyggerne. Vi håper at flere kommuner ser til Haugesund og følger etter sier Li.