Ved utgangen av første halvår hadde Kiwi en markedsandel på 24,2 prosent, en økning på 1,7 prosentpoeng. Kjeden har med det tatt igjen Rema 1000.

Ifølge E24 kommer dette fram i upublisert bransjestatistikk.

Rema hadde en økning i andel – på 0,4 prosentpoeng fra utgangen av 2022 til utgangen av juni i år. Andelen er nå 23,9 prosent. Også Extra har framgang, med 0,5 prosentpoeng til 17,3 prosent, og er med det tredje størst.

Selv om Kiwi går fram, er eier Norgesgruppens totale andel uendret. Ifølge E24 skyldes dette blant annet fall i andel på 1,1 prosentpoeng for Meny.