I fjor tapte Unibet-eier Trannel søksmålet mot staten i saken om å tilby pengespill til norske brukere. Trannel anket saken til lagmannsretten og nå foreligger ny dom i saken. I dommen fra Borgarting lagmannsrett er staten blitt frikjent på alle punkter. Det kan Kulturdepartementet opplyse Kampanje om.

- Når vi vet hvor ødeleggende spillavhengighet er for den som lider av det, og hvordan hele familier blir rammet, er jeg glad for at lagmannsretten har kommet til at vedtakene om at Trannel må stanse sine ulovlige pengespill, var gyldige, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Saken kommer i kjølvannet av at Lotteritilsynet i 2019 fattet et vedtak mot Malta-registrerte Trannel med pålegg om å slutte å tilby pengespill i Norge uten norsk tillatelse og hvorvidt dette vedtaket var gyldig.

Les også: Unibet-eier kan få 437 millioner i tvangsmulkt for ulovlig spilltilbud

Trannel er et datterselskap av Kindred Group, som er et av verdens største pengespillselskaper og de aktuelle nettsidene er kjente spillmerkevarer som Unibet, Mariacasino, Storspiller og Bingo.

- Lagmannsretten har bekreftet at den norske enerettsmodellen er i samsvar med EØS-retten. Resultatet er ikke akkurat overraskende, da dette søksmålet føyer seg inn i rekken av flere andre søksmål på pengespillfeltet der staten har fått fullt medhold hver gang, sier Trettebergstuen i kommentar.

- Vi er skuffet
Head of Corporate Affairs i Kindred Group, Rolf Sims, sier selskapet «tar dommen til etteretning.»

- Så er vi naturlig nok skuffet over utfallet. Dommen rokker imidlertid ikke ved vår tro på - og vårt arbeid for - at en avskaffelse av spillmonopolet er den beste måten å sikre forbrukerbeskyttelse og øke statens inntekter til fordeling til idrett og frivillighet, sier Sims til Kampanje.

Han mener det fortsatt «er fullt lovlig for nordmenn å spille hos utenlandske spilleselskap.»

- Vi kommer fortsatt til å utfordre monopolet på alle arenaer, og i alle fora, hvor det åpnes for en faktabasert diskusjon, sier Sims. 

Et sentralt spørsmål i saken var hvorvidt den norske enerettsmodellen, som gir Norsk Tipping og Norsk Rikstoto enerett til å tilby de fleste former for pengespill, var konsistent og i tråd med EØS-retten på vedtakstidspunktet i mars 2020. Det har lagmannsretten ifølge departementet svart bekreftende på.

- Trannel må innrette seg
Også direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Atle Hamar, er fornøyd med dommen.

- Dommen bekrefter at Lotteri- og stiftelsestilsynets vedtak om å stanse det ulovlige spilltilbudet var riktig. At Trannel ikke får medhold på et eneste punkt av retten, viser at jobben vi gjør for å få ulovlige selskap ut av det norske markedet er solid og godt forankret. Nå forventer vi at Trannel trekker seg helt ut av Norge, sier Hamar.

- Hva forventer du at Trannel helt konkret nå må gjøre?

- Nå har vi fått medhold på alle punkter og en veldig tydelig konklusjon fra lagmansretten. Det betyr at Trannel må innrette seg og trekke seg ut av Norge med sine spilltjenester, sier Hamar til Kampanje. 

- Og det betyr?

- Trannel skal ikke tilby aktivt sine spill til norske forbrukere, sier Hamar.

- Tvangsmulktvedtaket står
Lotteritilsynet har tidligere truet Trannel med monsterbøter, men valgte før jul i fjor å utsette et vedtak om tvangsmulkt i størrelsesorden 1,2 millioner kroner om dagen.  

- Hva gjør dere med tvangsmulkten og står det vedtaket?

- Vedtaket om tvangsmulkt står, men nå har vi akkurat fått dommen og skal bruke litt tid på å lese den før vi bestemmer oss for hvordan vi vil ta dette videre, sier Hamar

Les også: Lotteritilsynet gjør helomvending - utsetter tvangsmulkt mot Unibet-eier