Etter terrorangrepet natt til 25.juni i fjor bestemte Yara seg for å ta et tydelig standpunkt. Nå blir de hovedpartner til Oslo Pride, og sammen skal de sette fokus på mangfold og inkludering i arbeidslivet.

-Det dødelige terrorangrepet mot LGBTQIA+-miljøet i fjor, forhindret oss fra å feire mangfold, likestilling og inkludering på Oslo Pride. Siden Yara er en sterk forkjemper for disse verdiene, føler vi det er viktigere enn noensinne at vi står side om side og viser verden at vi ikke lar frykt begrense vår evne til å uttrykke oss. Derfor er Yara stolt over å bli partner til Oslo Pride, sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether

Lederen i Oslo Pride, Dan Bjørke forteller at Oslo Pride ikke opererer med rene sponsorat. For å bli partner må man kunne vise til at det er et genuint engasjement rundt inkludering og mangfold. Partnere forplikter seg til å arbeide strategisk med inkludering, og arbeidet skal være forankret i ledelsen. 

– Yara har en viktig stemme i næringslivet, både nasjonalt og globalt, og mange bedrifter over hele verden ser til de for inspirasjon. De har allerede en godt etablert satsning på mangfold, og ønsker å øke kunnskapen på feltet. Yara er en viktig rollemodell for industri og næring. Ved å gå inn som hovedpartner med Oslo Pride tar de et tydelig standpunkt som vi håper setter en standard for industrien og næringsfeltet, sier han.