Kampanje har en god stund samarbeidet med våre nordiske søsterpublikasjoner, svenske Resumé og danske Markedsføringen om utveksling av nyheter. Nå tar vi samarbeidet et skritt videre og inviterer i fellesskap til en undersøkelse blant markedssjefer i Norden – «The Nordic CMO Survey».

Undersøkelsen er unik i sitt slag gitt det nordiske perspektivet, og for første gang vil de tre ledende bransjeredaksjonene i samarbeid med det uavhengige mediebyrået Synlighet forsøke å tegne opp et bilde av nåsituasjonen og de utfordringene som venter en markedssjef i 2023.

Kampanje har allerede kåringen «Årets markedssjef» og med denne undersøkelsen – og det som senere blir en solid rapport - ønsker vi å bli enda mer relevante for denne viktige målgruppen.

Det er liten tvil om at en markedssjef i dag må rekke over mange områder og håndtere mange arbeidsoppgaver. I tillegg til å være både oppkoblet og oppdatert, skal en markedssjef også levere kunder og vekst på topplinjen til selskapet.

Samtidig skal investeringsbeslutningene treffe i et stadig mer komplekst og uoversiktlig medielandskap – som ikke bare er i endring i form av nye kanaler og nye plattformer - men også i kraft av det regulatoriske rammeverket, nye målemetoder, strategier og tekniske muligheter.

Alt dette skal en markedssjef i dag tenke på samtidig med at han eller hun alltid har merkevarens beste fremst i pannebrasken. 

For å få et bra bilde på markedssjefen virkelighet i dag, og skape et kompass i en alt mer usikker omverden – lanserer Kampanje i samarbeid med Resumé, Markedsføring og Synlighet i dag «The Nordic CMO Survey».

Det er en spørreundersøkelse som tar rundt ti minutter å svare og den som svarer er helt anonym i undersøkelsen. Alle som bidrar vil også få tilgang på deler av resultatene fra undersøkelsen i mai 2023.

Du kan svare på undersøkelse her.