DNB har kjøpt alle aksjene i Sbanken. Dermed er Sbanken heleid av landets største bank. Mange har vært kritiske til at landets største bank skal overta Sbanken og er bekymret for at det blir mindre konkurranse og dårligere vilkår for lånekunder.  

I et forsøk på å redusere usikkerheten hos kundene om hva fusjonen betyr for dem, så har Sbanken sendt personlige videoer til sine kunder. Dette har de gjort ved å få administrerende direktør i Sbanken, Øyvind Thomassen, til å lese inn rundt 1500 ulike fornavn på videoer til kundene.

Hvis en kunde heter Lene, vil hun få en personlig video fra banksjefen som sier «Hei, Lene» og deretter detaljer rundt fusjonen. Videoene er produsert av Sølvrev og Seen står for teknologien bak personaliseringen. Videoene har til nå fått rundt 122.000 klikk fra kunder.

Tok halvannen time
Leder for merkevare Sbanken, Linn-Therese Vigsø-Holsen mener det er viktig at kundene føler seg sett.

- Videoen er sendt ut til alle kundene våre. Fusjon innebærer endringer, og som Øyvind sier i videoen, så vil nok noen endringer oppleves som spennende, mens andre kan det hende noen kunder liker litt mindre. Uansett, så skal kundene få god informasjon hele veien, forteller Vigsø-Holsen.

- Hvor lang tid brukte Øyvind Thomassen på å lese inn så mange navn? 

- Det tok cirka halvannen timer å lese inn alle navnene, opplyser merkevarelederen om.

- Opp til Finanstilsynet
Sbanken var tidlig ute som digital bank og ledelsen lover at fokuset på å være god på digitale løsninger fortsatt vil være stort, selv når de blir en del av DNB.

- Sbanken skal fortsette å levere heldigitale og enkle løsninger for alle, som bygger på de samme verdiene og kundefokuset som Sbanken har stått for i snart 23 år. Etter fusjonsdatoen 2. mai vil ikke lenger Sbanken være et eget finansforetak, men vil fortsatt levere egne tjenester på DNB sin bankkonsesjon. Det vil si at kundene våre juridisk blir DNB-kunder, men som del av vårt kundekonsept. Alle kundene våre får informasjon om eventuelle endringer som berører deres kundeforhold direkte, påpeker Øyvind Thomassen, administrerende direktør i Sbanken.

Om navnet og merkevaren Sbanken forsvinner eller blir værende, er fortsatt uvisst. Som Shifter tidligere har skrevet, kan tidligere avgjørelser fra Finanstilsynet sette en stopper for Sbanken-navnet.

- Det er ingen hemmelighet at vi ønsker å beholde Sbanken-merkevaren, men det er det opp til Finanstilsynet å avgjøre om vi får lov til. Vi har ingen hemmelige planer, men vil uansett videreføre verdiene som ligger i merkevaren vår, sier Hanne Alver Krum, markedsdirektør i Sbanken. 

I 2020 feiret Sbanken 20 år med 120.000 hilsener fra banksjefen.  
Du kan se videohilsenen her: