Det blåser en sterk medvind i resultatregnskapet til Altibox-eier, Lyse. Omsetningen nærmest dobler seg fra drøye 15 milliarder kroner i 2021 til fjorårets 30,2 milliarder kroner.

Driftsresultatet mer enn doblet seg til sterke 12,5 milliarder kroner og det ga solide 41 prosent i driftsmargin. 

Selv om veksten i omsetning først og fremst kommer som en følge av situasjonen i kraftmarkedet med rekordhøye strømpriser, hjelper også kjøpet av mobiloperatøren Ice godt på.  Gjennom mobiloppkjøpet, og vekst i antall fiberkunder, fikk Lyses televirksomhet en omsetningsvekst på 44 prosent i 2022.

- Lyse-konsernet skal være til stede i hele verdikjeden innen både energi- og teleområdet. Denne strategien har blitt styrket gjennom oppkjøpet av Ice. Vi har ambisjoner om å fortsatt øke våre nasjonale markedsandeler innen både kommunikasjons- og energiprodukter, sier konsernsjef Eimund Nygaard i en melding.

Lyse eier også TV- og internettdistributøren Altibox som ved utgangen av 2022 leverte bredbånd- og underholdningstjenester til 828.881 kunder. I meldingen heter det at «Altibox-partnerskapet har i løpet av året oppnådd posisjonen som Norges største leverandør av både fast internett og tv-distribusjonstjenester.»

Konsernet leverer tjenester til over 1,5 millioner kunder på fast internett og mobil ved årets utgang. Lyse-konsernet teller nå 1.900 fast ansatte.

Her kan du se alle tallene til Lyse for regnskapsårets 2022. Alle tall i MNOK. 

Lyse 2022 2021 Endring i %
Omsetning 30.219,0 15.799,0 + 91
Driftsresultat 12.495,0 5.887,0 + 112
Resultat før skatt 11. 850,0 5.486,0 + 116