Fredag morgen legger et av Norges eldste selskaper frem sitt årsresultat og det viser at Posten slår av over èn milliard kroner i resultat. Det svakere resultatet skyldes ifølge Posten «uro i markedet og økte kostnader grunnet geopolitiske forhold.»

- Høy inflasjon og stigende renter har svekket husholdningenes kjøpekraft og de økonomiske vekstutsiktene. Dette har påvirket forsyningskjedene i hele logistikkbransjen og Postens resultater, heter det i meldingen.

Driftsresultatet for 2022 endte på minus 110 milloner kroner, ned fra overskuddet i 2021 på 1,46 milliarder kroner. Konsernsjefen Tone Wille sier det fremover vil jobbes med kostnadene. 

- For å håndtere unormalt stor usikkerhet fremover vil vi balansere behov for økt kostnadseffektivitet med utviklingstiltak som sikrer langsiktig konkurransekraft. Vi har tro på fortsatt vekst og vil prioritere investeringer i økt kapasitet og tjenesteutvikling, sier konsernsjef Wille.

Omsetningen falt med litt over fem prosent til 23,4 milliarder kroner som følge av at Frigoscandia Sverige ble solgt i slutten av 2021. Den solgte virksomheten hadde en omsetning på 2,5 milliarder kroner.

- Vi er godt fornøyde med at vi har vunnet nye store kunder og tatt markedsandeler i et krevende marked. Det er også gledelig at vi kan vise til god leveringskvalitet, fornøyde kunder og at Posten har høy tillit i befolkningen, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Ser en litt mer på tallene så kommer det frem at veksten i markedetet for netthandel avtok i 2022 med en tilnærmet nullvekst i perioden, mens volumet for brevforsendelser ble redusert med 11,0 prosent. 

Posten startet året med å markere sitt jubileum med en stor reklamefilm som markerte 375-årsjubileet. 

- Å være Norges eldste bedrift og bli kåret til den mest innovative er vi stolte av. Det gir anerkjennelse av den jobben vi gjør og viser at vi er på rett vei, sier konsernsjef Wille.

Les også: Posten feirer 375 år med ny film: - En varm og morsom historie

Her kan du se jubileumsfilmen til Posten.