Lotteritilsynet ønsker ikke at selskapet Trannel, med sine spilltjenester Unibet og Maria Casino, tilbyr sine spill på det norske markedet og ga i september betting-giganten klar beskjed om å trekke seg ut av Norge.

Tilsynet truet samtidig med dagbøter på 1,2 millioner kroner i året for å drive med den ulovlige spillvirksomheten, noe som vil gi en bot på hele 437 millioner kroner i året.

I en pressemelding Trannel sender ut mandag morgen kommer det frem at Lotteritilsynet opprettholder de saftige dagbøtene, til tross for det Trannel mener er gjort av nødvendige tilpasninger.

- Vi er ikke enige i det juridiske grunnlaget for tvangsmulkten og vil fortsette å bestride dette i retten, skriver selskapet i meldingen.

Les også: Unibet-eier kan få 437 millioner i tvangsmulkt for ulovlig spilltilbud

Endret språk og fjernet flagg
Trannel mener de gjennom de seneste månedene har gjort flere tilpasninger av sitt spilltilbud for å tilfredsstille kravene til Lotteritilsynet. Endringene er ifølge Trannel gjort for å tydeliggjøre at selskapet ikke henvender seg til norske spillere og innbyggere.

Trannel og Kindred Group viser til at de blant annet har endret språket på alle sider fra norsk til engelsk, fjernet alle norske flagg fra selskapet nettsider og kanaler, byttet navn på tjenesten Storspiller  til «ikke-norsk navn» og stanset alle reklame- og markedsføringsaktiviteter i Norge.

- Til tross for disse endringene og Trannels klare kommunikasjon om det motsatte, hevder Lotteritilsynet feilaktig at Trannels tilbud fortsatt retter seg mot norske innbyggere og derfor har besluttet å gjeninnføre tvangsmulkten, heter det i meldingen.

- Hører til på Malta
Trannel skriver videre at «de er helt uenige i Lotteritilsynets vurdering». Spillselskapet mener det ikke er ulovlig for norske innbygger å få tilgang til og bruke internasjonale gamblingtjenester som er lisensiert i EU- og EØS-området og som tilbys «innenfor et trygt og sikkert miljø».

- Kindred vil fortsette å passivt akseptere kunder bosatt i Norge. Lotteritilsynet har ikke jurisdiksjon over Trannel siden selskapet hører til på Malta og er behørig lisensiert av de maltesiske spillmyndighetene. Derfor er Kindred trygg på at tvangsmulkten ikke kan håndheves av Lotteritilsynet utenfor Norge, står det å lese.

Da Kampanje snakket med Trannel og Kindred Group i september at de ville klage på avgjørelsen om å gi dagbøter.

- Som ved Lotteritilsynets pålegg om stans, er Trannel også fundamentalt uenig i avgjørelsen om å gi en dagsbot til selskapet. Dette vil bli påklaget til de relevante klageinstansene. I mangel av et transparent og ikke-diskriminerende lisenssystem eller et spillmonopol som er i samsvar med EØS-retten, kan ikke en enerettsmodell håndheves, sa kommunikasjonssjef Maria Angell-Dupont.

Les også: Lotteritilsynet med ny kampanje mot svart gambling: - Ikke spill hos utenlandske spillselskap

- Rettet mot det norske markedet
Lotteritilsynet skriver i en e-post til Kampanje at de ikke kan ser at det er grunnlag for å gi ytterligere utsat iverksettelse av tvangsmulktvedtaket.

-
Slik Trannel har beskrevet det vil Trannels spilltilbud fremdeles være rettet mot det norske markedet og de ulovlige pengespillene fremdeles tilbudt i Norge, også etter at Trannels planer for innrettelse er gjennomført. Det er Lotteritilsynets vurdering at Trannels gjennomførte tiltak samt planer for innrettelse ikke er tilstrekkelige for å etterleve stansingsvedtaket, skriver tilsynet.

De har derfor besluttet å starte tvangsmulkten fra og med tirsdag 22. november.

- Tvangsmulkten vil løpe inntil Trannel stanser å tilby pengespill i Norge uten norsk tillatelse fra nettspillsidene Unibet, Mariacasino, Storspiller og Bingo i samsvar med vårt vedtak om stans av 5. april 2019 og vår veiledning til hvordan dette kan gjennomføres.