Torsdag kom nyheten om at Elkjøp trekker seg som sponsor for TV 2s VM-sendinger kun tre dager før avspark i VM i Qatar. Det melder VG.

- Vi har gjort løpende vurderinger i denne prosessen uten å ha konkludert, fordi vi ønsket å ha en løsning som ville ta hensyn både vår langsiktige samarbeidspartner TV 2 og våre egne verdier, sier kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge, Madeleine Schøyen Bergly til VG.

Elkjøp varslet at de likevel ville opprettholde deler av investeringene og gi sponsorplassen til Amnesty.

- Vi har invitert Amnesty til å fylle disse. Det betyr at Amnesty blir synlige under mesterskapet på TV 2, slik at deres budskap blir hørt på en god måte, sier Schøyen Bergly til avisen.

Les mer: Elkjøp trekker seg som VM-sponsor - gir plassen til Amnesty 

Vil informere om migrantarbeidere
Twitter skriver Amnesty at de under TV 2s VM-kamper vil være synlige under kanalens sponsorvignett, men at de ikke er sponsor og at de ikke betaler for plasseringen selv.

Kommunikasjonssjef Sindre Stranden Tollefsen i Amnesty forteller til Kampanje at teksplakaten vil lyde «Amnestys arbeid for migrantarbeideres rettigheter».

- Dette er kun mulig fordi vi har fått plassen donert, men vi skal være til stede redaksjonelt i mange medier under fotball-VM. Vi har et glassklart fokus på migrantarbeiderne både nasjonalt og internasjonalt frem mot Fifa-konferansen i mars hvor man forhåpentligvis lander et kompensasjonsfond for migrantarbeiderne, sier han til Kampanje.

- Skal informeres om økonomisk bidrag
Kringkastingsloven åpner imidlertid ikke for at man kan gi bort sponsorplasseringer til tredjeparter. Det bekrefter Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, overfor Kampanje.

Hun uttaler seg på generelt grunnlag.

- Det er ikke anledning til å gi bort en sponsoridentifikasjon til et annet selskap enn det som har gitt bidraget til sendingen. Etter kringkastingsregelverket er det den som har gitt bidraget til sendingen som skal identifiseres som sponsor. Formålet med reglene er at seerne skal orienteres om hvem som har bidratt økonomisk til sendingen, sier hun til Kampanje.

Når det kommer til avtalen mellom Elkjøp og TV 2, avventer tilsynet svar fra TV 2 på hvordan de vil løse dette.

- Medietilsynet er allerede i dialog med TV 2 om denne saken, og vi venter på en skriftlig tilbakemelding og dokumentasjon fra TV 2.

- Har inngått avtale med Amnesty
Kommunikasjonssjef Tor-Martin Torbergsen i TV 2 sier til Kampanje at de holder seg innenfor lovens rammer fordi de har inngått en egen avtale med Amnesty.

- Vi forholder oss til det gjeldende regelverket for reklame og sponsorat, og vi har inngått en sponsoravtale med Amnesty som betaler for sponsingen og identifiseres på vanlig måte.

- Er dette en økonomisk transaksjon mellom TV 2 og Amnesty?

- Ja.

- Elkjøp har ikke noe med denne avtalen å gjøre?

- Vi har ikke en avtale med Elkjøp, men med Amnesty

- Hva har skjedd med avtalen TV 2 har hatt med Elkjøp?

- Vi har hatt en dialog med Elkjøp, men vi har ikke inngått avtale med Elkjøp.

- Amnesty har selv betalt
Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp Norge bekrefter at de har gitt Amnesty en donasjon som menneskerettighetsorganisasjonen bruker på sponsorplassen, og at Amnesty på den måten betaler for plasseringen selv.

- Dette er løst gjennom god dialog og er verifisert av TV 2 sine jurister, en prosess vi er trygge på at er gjort rett. Amnesty har selv betalt for sin synlighet på TV 2 sine flater, hvor vi da har donert økonomisk støtte til Amnesty slik at vi kunne få til synligheten som Amnesty nå får under VM, skriver hun i en tekstmelding til Kampanje.

Kommunikasjonssjef Sindre Stranden Tollefsen i Amnesty mener det er snakk om en formalitet.

- Det vi er opptatt av her, er at vi ikke hadde hatt råd til å dekke denne annonseringen alene. Det er Elkjøp sin donasjon som gjør dette mulig for oss, sier han.

- Skal utformes nøytralt
Medietilsynets egen veileder for sponsing i kringkasting slår også fast at slagord, utsagn eller lignende ikke kan brukes i sponsoridentifiseringen.

- Kan Amnesty likevel fortelle om sitt arbeid for migrantarbeideres rettigheter i sponsorplakaten?

- Medietilsynet gjør ikke forhåndsvurderinger, men det er riktig at sponsoridentifikasjoner skal utformes nøytralt og at slagord, utsagn med videre som kan knyttes til sponsor ikke er tillatt, sier Hanne Nistad Sekkelsten i Medietilsynet.