Reklamebyrået Ring 2 og designbyrået Vild er valgt som samarbeidspartnere for å jobbe med Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Byråene måtte konkurrere om oppdraget og var gjennom en pitsjerunde for å sikre seg organisasjonen som kunde. 

HLF er Norges største medlemsorganisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser,  og er en del av verdens største hørselsorganisasjon med mer enn 65.000 medlemmer.

Men til tross for at HLF har høye medlemstall, sliter organisasjonen med å spre kunnskap om hørsel. Ring 2 nå er hyret inn hjelpe dem med dette.

- Mer enn én million nordmenn har en eller annen utfordring med hørselen, men likevel snakkes dette veldig lite om. Dette får igjen konsekvenser for god tilrettelegging i samfunnet og måten folk med hørselssutfordinger blir møtt på i hverdagen. Høyere kjennskap til hørselsaken og til HLF som organisasjon vil slik sett være viktig for å levere på HLFs visjon, sier strategisk leder i Ring 2, Per Kristian Voss Halvorsen.

Generalsekretær i HLF, Inger Helene Venås sier at pitsjen var spennende og lærerik, og at de lot seg imponere leveranser fra flere byråer, men at det altså var Ring 2 og Vild som særlig skilte seg ut. 

- Ikke bare møtte vi en veldig trivelig gjeng, men de skilte seg også ut med en grundig prosess for både intern involvering og forankring av identitet- og kommunikasjonsarbeidet. De har bred og relevant kompetanse, og vi liker spesielt godt hvordan de kobler strategi og kreativitet, forteller Venås. 

Om samarbeidet mellom Ring 2 og Vild kan Halvorsen fortelle at de har erfaring med å samarbeide om andre kunder, blant annet for Avisa Oslo og for Kavli.

- Noe av formålet vårt med å starte Ring 2 har vært nettopp fleksibiliteten til å velge riktig samarbeidspartner til riktig oppgave, og for HLF utfyller Ring 2 og Vild hverandre perfekt, utdyper Venås . 

Ambisjonen til byrået er klar.

- Sammen med den fine gjengen i HLF skal vi gjøre forbundet mer kjent, som igjen skal gi flere medlemmer, større påvirkningskraft og organisasjonen skal fortsatt være et sted å høre til for alle som har utfordringer med hørselen, sier Halvorsen.