Personvernkommisjonen ble opprettet i 2020 for å vurdere «personvernets stilling i Norge». Mandag kunne kommisjonens leder John Arne Moen legge frem konklusjonene i innstillingen til regjeringen.

Hele rapporten er på over 240 sider og digital markedsføring er blant temaene som er berørt.

- Personvernkommisjonen anser spesielt at store deler av det digitale annonsesystemet i dag er ute av kontroll, hvor en betydelig innsamling og deling av folks personopplysninger til potensielt tusenvis av selskaper skjer i sanntid hver eneste dag, sier Moen til NRK Beta.

Dette er også det eneste området hvor det et tatt dissens.
Hele kommisjonen stiller seg bak regjeringens ønske om å forby atferdsbasert markedsføring mot barn. Flertallet i kommisjonen mener i tillegg at det bør utredes et generelt forbud mot atferdsbasert markedsføring.

John Arne Moen selv og Ingvild Næss utgjør mindretallet. De jobber i henholdsvis Trønder-Avisa og Schibsted, og frykter et forbud kan svekke norske nyhetsmedier.

«Et generelt forbud mot atferdsbasert markedsføring vil i praksis ramme mediene hardt, og ramme en helt avgjørende finansieringskilde for å sikre at kvalitetsjournalistikk er tilgjengelig for flest mulig. Moen og Næss mener det er fullt mulig, og nødvendig, å ha en ansvarlig tilnærming til bruk av data i annonsemarkedet – og at et totalforbud rammer både aktører med et mer omtrentlig forhold til personvern og aktører som tar sitt ansvar på dypeste alvor», skriver de i sin dissens.

- Jeg mener målrettet annonsering kan gjøres forsvarlig og uforsvarlig. Det er det som er uforsvarlig som må forbys. Den datainnsamlingen som skjer på tvers på internett mellom mange ulike aktører mener jeg er uforsvarlig, sier Næss til NRK.