Ifølge Jørn Mortensen betyr samarbeidet at også arrangørene får tilgang på Kristianias faglige og forskningsmessige ressurser, noe de tror kan bidra til utvikling av by:Larm som festival og arena for kunnskapsdeling. 

Musikkfestivalen by:Larm ble startet opp i Trondheim i 1998, men har siden 2008 blitt arrangert i Oslo. Etter at årets By:Larm er over har arrangøren ambisjoner om å fremme ny musikk også utenom festivalene, og være avsender av foredrag, masterclasser, seminarer og debatter høst, vinter, vår og sommer. Her vil Kristiania å åpne dørene til sine to bygg like ved Akerselva.

Administrerende direktør Solfrid Lind mener det er viktig at Kristiania er til stede som partner for kulturbransjene i Norge på denne måten. 

- Det står i vår formålsparagraf at vi også skal være en kulturinstitusjon, ikke bare en utdanningsinstitusjon, sier Lind. Høyskolen Kristiania er i likhet med By:Larm en ideell stiftelse. 

Mange artister og band har fått sitt gjennombrudd på By:Larm, der en rekke har hatt koblinger til skolens musikkmiljø. Hanne Mjøen, Espen Folkestad (thatguyespen), Nico & Vinz og Donkeyboy har alle vært navn på plakatene. 

- Hver vår arrangerer studentene våre festivalen Kristiania Live. I fire dager bruker vi byens scener, som Salt, Parkteateret også videre. Noen av våre studenter kommer inn i festivalprogrammet på by:Larm, sier professor Jørgen Langdalen, som leder institutt for musikk.

Han legger til at det planlegges et samarbeid mellom høyskolen og Kristiania Live. 

Samarbeidet med by:Larm vil i førsteomgang kun være et pilotprosjekt ut året, men Langdalen mener denne koblingen er et eksempel på et aktivt samarbeid og allianser med arbeidslivet som realiserer høyskolens ambisjoner om å være et arbeidslivsuniversitet.

- For musikk- og kunstfagstudier så ligger det også muligheter for et langsiktig faglig samarbeid. Det faglige samarbeidet kan også gjelde andre fagområder på høyskolen – vi kan lage forsknings- og utdanningsprosjekter sammen. Eksempler kan være teknologifag og mediefag, sier Langdalen som legger til at teknologistudentene ved skolen tidligere har forsket på festivaldata fra by:Larm.