Liwlig Group har i dag inngått avyale om kjøp av alle aksjene i 6. Sans Gruppen. Dermed blir det norske eventbyrået en del av Nordens største eventaktør, som fra før av inkluderer finske Tapaus og Eventyr Nine Yards. Konsernet vil telle 

Største eier i Liwlig er private equity-selskapet MB Funds.

- Etter i 20 år å ha bygget opp 6. Sans til å bli et av Norges ledende miljøer innenfor brand experience, er vi i dag utrolig glade og stolte over å starte på en ny reise med våre fantastiske ansatte og kunder sammen med Liwlig Group, sier Tron Mathisen og Per Morten Bergh, som er gründerne av 6. Sans.

De tre eierne av 6. Sans Gruppen skal fortsatt jobbe i konsernet. I tillegg har de avtalt å investere en del av kjøpesummen i Liwlig-konsernet.

- For å kunne vokse videre, er vi avhengig av å få tak i flere talenter. Det er i dag en krevende rekrutteringssituasjon i Norge, og vi blir vi gjennom dette oppkjøpet, mer fleksble med tanke på å kunne dekke våre kunders behov, sier Per Morten Bergh.

6. Sans Gruppen styrer mot en omsetning på rundt 80 millioner kroner og et driftsresultat på ti millioner kroner i 2022.

Liwlig Group vil bestå av over 220 medarbeidere i Finland, Sverige og Norge med en omsetning på over 650 millioner norske kroner.