Audi får kritikk for desperat kvinnekampanje, i forbindelse med vårt initiativ #tarattet. I én og samme artikkel blir vi først beskyldt for å bruke likestilling for å oppnå profitt av miljøorganisasjonen Spire, før deretter professor ved BI Peggy Brønn kritisk slår fast at initiativet ikke vil bidra til å øke salget.

Ønsket vårt med initiativet er ikke å selge flere biler, men snarere å ta vårt ansvar på vegne av den største aktøren i en bransje med en alarmerende lav kvinneandel. Så skal vi ikke påberope oss rent altruistiske motiver. Kampanjen er motivert av vårt behov for å tiltrekke oss skarpe hoder fra hele befolkningen.     

Spire etterspør også større respekt for miljø og menneskerettigheter. 

Transport står for nesten 30 prosent av klimautslippene i Norge, halvparten kommer fra veitrafikk. Innen 2050 skal utslippet reduseres med 80 – 95 prosent sammenlignet med 1990. Vi i Harald A. Møller, som importerer Audi, har lenge vært en aktiv pådriver for overgangen til nullutslippsbiler. Vi er også en premissgiver for å nå myndighetenes mål om at alle nye personbiler som selges i 2025 skal være utslippsfrie. Dette er et langsiktig og ambisiøst samarbeid mellom myndigheter, politikere, organisasjoner, oss i bilbransjen – og ikke minst kundene som velger elektriske biler. 98 prosent av Audi-kundene velger allerede elektrisk. Mer enn 97 prosent av bilen gjenbrukes når den ikke lenger kan kjøres. 

Vi har kommet langt i disse spørsmålene, er stolte av det vi har oppnådd, men jobber videre for å bli enda bedre. I et utvidet bærekraftbegrep mener vi mangfold hører hjemme.   

All den tid bilen er en nødvendig og sentral del av hverdagen for så mange må vi jobbe målrettet og langsiktig for å bli en del av løsningen. Jeg er ikke i tvil om at flere kvinner inn i en bransje som i så stor grad kan bidra til å redusere Co2-utslipp, kan bidra til at vi blir enda bedre. Vi samarbeider med politikere og miljøorganisasjoner. Lytter og utfordrer hverandre. Vi inviterer svært gjerne Spire til oss, for å lytte og lære, og kanskje vi også kan fortelle om alt det spennende som skjer i bransjen og organisasjonen vår.  Jeg er ikke tvil om at vi ønsker det samme; jobbe for klimasaken – vår tids viktigste sak. 

I tillegg til kampen for å kutte utslipp, ønsker vi å rette oppmerksomhet mot et tema vi tror få er bevisst. Nemlig at færre kvinner enn menn eier den bilen de kjører. Peggy Brønn sammenligner dette initiativet med å oppfordre single kvinner til å flytte på landet. Fordi single kvinner i større grad bor nære byen og ikke trenger bil. Resonnement står seg kanskje det, men faktum er at i familier og par – så eier mannen rundt 75 prosent av bilene. Svært mange familier og par er avhengige av bil i hverdagen. Da dette er en av de største privatøkonomiske investeringene i familien, blir det også et spørsmål om økonomisk likestilling. Vi ønsker i det minste å bidra til at flere er bevisst nettopp dette når familier signerer kontrakten for sin nye bil. Vi gjør ikke det for å redde verden. Heller ikke for å selge flere biler. Men kanskje kan vi dytte litt i riktig retning. Det gir i hvert fall meg motivasjon til å gå på jobb hver dag!