Mens markedsføringstrender de siste par årene har gitt oss noen indikasjoner om spennende nye kanaler og interessante taktikker vi bør være forberedt på å ta i bruk, er fremtiden for markedsføring nå svært usikker. Det vil i alle fall jeg påstå. Det store antallet av nye kanaler, flyktigheten mellom kanalene, nye personvernregler og nye teknologiske innovasjoner, kan i seg selv være utfordrende å holde seg oppdatert på for de fleste av oss, markedsførere inkludert. Og selv om du skulle klare å forstå de nye digitale trendene og teknologiene, betyr ikke det at du umiddelbart skal forlate det du gjør i dag i bytte med mer avanserte teknologier for å effektivt markedsføre virksomheten din. Det er tross alt ikke teknologien som er målet med markedsføring.

Utfordringen er å forstå hva du skal ta i bruk, hva du skal utelate, hva du skal gjøre mer og hva du skal gjøre mindre av. Samtidig som du skal akseptere at det som fungerer i dag, ikke nødvendigvis fungerer i morgen. Teknologi endrer markedsføring i en forbløffende hastighet, og mange merker nok, spesielt mindre virksomheter og markedsavdelinger, at det er mildt sagt utfordrende å tritt med dagens verktøy, det være seg alt fra innholdsmarkedsføring, SEO, markedsføringsautomatisering, performance marketing, influencer marketing, kunstig intelligens, og det stadig økende antallet av sosiale medier «man bare må være tilstede på». For ikke å glemme at alle må lage YouTube-videoer og spille inn podkaster. Endringene betyr kort og godt at dagens annonsører må kontinuerlig revurdere hvordan og hvor de bør markedsføre, kommunisere, selge og forsøke å skape gode kundeopplevelser, som kan styrke merkevaren, lojaliteten, markedsandelene og fortjenesten.

Kompleksiteten i den digitale fremtiden for dagens annonsører fordrer at de er svært bevisste på hva kundene vil ha. Eller tror de vil. For markedsførere betyr dette at de må investere mer tid og penger for å forstå kundene og deres behov. Dette betyr at markedsførere ikke bare må bli mer kreative, men de må også få på plass en solid strategi på hvordan de skal håndtere mengden av datasignaler, for å kunne attrahere seg de nye og yngre kundene.

Viktigst av alt er fortsatt det grunnleggende. Egne kanaler og eget innhold. Innhold er fortsatt konge, og kongen er fortsatt like viktig, hvis ikke enda viktigere. Det hjelper fint lite å lære seg alt om nye teknologier og kanaler, hvis ikke innholdet er av ypperste klasse. Og da tenker jeg mest av alt på vegne av målgruppene man ønsker å nå frem til.

Og etter hvert som influencerne blir enda mer innflytelsesrike, må markedsførere forbedre sin evne til å identifisere og jobbe med de riktige influencerne. Det er sjeldent de største og mest kjente, men dem som oppfattes som eksperter av sine målgrupper. Dem som publikum har et stort tillitsforhold til. Når det kommer til influencer marketing vil jeg påstå at det største hinderet ikke er influenceres manglende evne til å levere effekt, men den nedlatende holdningen mange markedsførere har til influencere og influencer marketing som en markedsføringsmetodikk.

Markedsførere må inneha riktig kompetanse for å kunne forstå hva som kreves for å sikre at rekkevidde og innflytelse oversettes til de riktige handlingene for kundene. Ettersom yngre generasjoner er særs opptatt av sosiale- og miljømessige spørsmål, og er i ferd med å bli sin egen kjøpekraftige demografi, må dagens markedsførere veilede virksomhetene sine til å identifisere problemer de nye målgruppene bryr seg om og engasjerer seg i. Og bare for å være tydelig; her er det avgjørende at engasjementet er ekte og autentisk. Alt annet vil potensielt sette tillit, troverdighet og merkevarens omdømme i fare. Og det skulle bare mangle.

For å vinne over fremtidige generasjoner tror jeg det vil være et økende behov for å forbedre disse aspektene ved markedsføring: opplevelse, engasjement, følelser og eksklusivitet. Dette vil kreve en helt annen tilnærming til markedsføring. Og med stadig strengere personvern vil vi snart se slutten på påtrengende, irriterende og irrelevant reklame.

Fremtidens markedsføring vil kreve koordinering mellom salgskampanjer, kundeservice og markedsaktiviteter for å oppnå ønsket ROI. Derfor vil også betydningen av publikums- og innholdsanalyse, samt detaljerte innholdsmarkedsføringsstrategier som oppfyller forretningsmål og avkastning på markedsføringsinvesteringer øke fremover. Det å inneha de riktige ferdighetene gjør det mulig for markedsførere å reagere på dynamiske markedsforhold, samt følge med på nye trender når det kommer til kundens ønsker og behov. Markedsførere som forutser og tilpasser seg trender, vil ende opp med å bygge en sterkere merkevare som vil klare å forbli relevant i tiden fremover.

Og etter hvert som kundereisene i større grad vil være basert på alt fra selvbetjeningsløsninger til omfattende abonnementsmodeller, er det grunn til å tro at morgendagens virksomheter i større grad vil basere sin vekst på å eksperimentere og jobbe med produktforbedringer, fremfor en mer tradisjonell markedsføringsmiks. Årsaken til det er at markedsføringen i økende grad må være hyperpersonlig og individualisert, levert i sanntid, og i mye større grad drevet av teknologi og data.

Det her er bare noen få av de store markedsføringstrendene jeg ser for meg for de neste årene. Det kommer garantert flere og det eneste jeg kan si med sikkerhet er at det blir en utfordrende, men morsom tur inn i fremtiden.

Måtte den beste kundereisen vinne.