Norske mediebyråer har omsatt reklame for 1,6 milliarder kroner i årets to første måneder. Det gir en vekst på 21,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Tallene kommer fra Mediebyråforeningens reklamestatistikk.

- Vi må helt tilbake til 2018 for å finne tilsvarende nivå. På samme tid i fjor, var markedet fortsatt preget av koronarestriksjoner og nedstenginger, mens opphentingen fra fjorårets siste kvartal, viser at oppturen fortsetter, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Digitale medier tar over 40 prosent av reklamepotten og aller mest går til display, som står for 286,5 millioner kroner av omsetningen. Det ugjør en vekst på 32,5 prosent.

Sosiale medier vokser med 11,7 prosent og står for 159,4 millioner kroner av omsetningen. Online video vokser med 17,2 prosent og tipper dermed 100 millioner kroner.

- Det er grunn til å anta at den digitale veksten både viser at omstillingen fra 2021 fortsetter i år, i tillegg til at utsolgtsituasjonen hos TV-kanalene driver digital vekst, både på display og video, sier Brimi.

TV-omsetningen endte på 629 millioner kroner - opp 26,5 prosent fra året før - til tross for at TV-seingen fortsatt faller. Omsetningsveksten forklarer Mediebyråforeningen med prisvekst i markedet.

Ingen mediekanaler kan imidlertid vise til veksten kinobransjen opplever, riktignok målt mot en periode der salene mer eller mindre stod tomme på grunn av strenge koronarestriksjoner.

I januar og februar økte mediebyråenes investeringer i kinoreklame med over 300 prosent til 21,4 millioner kroner.

Også utendørsomsetningen har fått en kraftig oppsving med en vekst på 75 prosent fra året før.

Selv om lederen av Mediebyråforeningen godt fornøyd med starten på året, kan hun ikke utelukke at krigen i Ukraina og økte priser også vil treffe reklamemarkedet på et tidspunkt.

- Vi forventet en sterk start på året, og det har vi fått. Vi er også optimistiske i forhold til året sett under ett. Men det er utvilsomt skyer i horisonten som vi følger nøye med på. Det er usikkert hvordan konsekvenser av krigen i Ukraina påvirker den finansielle situasjonen her hjemme. Skyhøye energipriser og økte matvarepriser påvirker vanlige folks lommebok, og bare tiden vil vise om dette også påvirker reklamemarkedet, sier Kristin Brimi.

Her ser du omsetningen til Mediebyråforeningen i januar og februar. Alle tall i tusen kroner.

Mediekanal 2022 2021 Endring i prosent
Digitale medier 655.702 550.180 + 19,2
- Display 286.546 216.239 + 32,5
- Influencer 2.388 2.684 - 11,0
- Sosiale medier 159.429 142.781 + 11,7
- Søk 106.255 102.246 + 3,9
- Video 101.084 86.230 + 17,2
TV 628.931 497.360 + 26,5
Lyd 66.235 55.955 + 18,4
- Radio 63.102 52.608 + 19,9
- Podkast 3.133 3.347 - 6,4
Kino 21.395 5.204 + 311,1
Utendørs 82.375 47.096 + 74,9
Dagspresse 52.478 58.556 - 10,4
Ukepresse 5.810 5.096 + 14,0
Fagpresse 2.606 2.856 - 8,8
DM 99.703 100.047 - 0,3
Andre medier 4.295 7.159 - 40,0
Totalt 1.619.530 1.329.509 + 21,8
- Programmatisk 187.425 152.553 + 22,9