«Alle» ønsker å sende deg sitt nyhetsbrev, SMS-er med mer. Du kan knapt gå inn i en butikk å betale for handelen uten at de spør om du er medlem av deres kundeklubb eller ønsker å bli det. Det er ikke noen tvil om at kunden er attraktiv. Slik skal det være.

Cookie-døden, forklart med at en nettleser ikke vil la andre plassere en informasjonskapsel på lesernes PC eller mobil-enheter uten et valid behandlingsgrunnlag, har intensivert jakten på samtykkene. Safari og Firefox har stoppet bruken av cookies, og Google med Chrome vil stoppe dette i løpet av 2023.

I stedet bygges det nå paneler og nye former for effektestimater. Estimater blir ikke like presist. I den digitale verden forventer forbruker at det de ser eller leser er relevant og interessant, og da må man treffe godt.

«Alle» annonsører er nå på jakt etter samtykker, samtykker som gir mulighet for tilpasset digitalmarkedsføring og direkte kundedialog. Med et samtykke fra forbruker har annonsørene lov til å sende nyhetsbrev eller SMS-er direkte til kunden, og med et samtykke til målrettet markedsføring kan annonsørene matche de kundene som har samtykket med kundebasene til mediene. Dette må gjøres åpent og overbevisende. 

For dess mer korrekt tilrettelegging ovenfor forbruker er, dess bedre er det for selskapet som ønsker et samtykke. Åpenhet, enkelthet og troverdighet er tre sentrale begreper i kundeforholdet – eller det potensielle kundeforholdet dersom ikke dette er etablert ennå.

Denne kampen om kunden har også gitt langt høyere fart i utvikling av annonsørenes egne mediekanaler med innholdsmarkedsføring med mer. «Alle» skal lage sine egne medier med egne kanaler, du når kunden direkte og i mange tilfeller kan egne medier være mer effektivt en kjøpte. Denne trenden har vært der en stund og har økt med cookie-døden. Uten cookies er det mer krevende å rapportere på målgruppen.

Jeg forsvarer ikke cookies her, men det de var gode på var identifikasjon, finne deg som hadde vist en interesse for et produkt eller en tjeneste. Det presisjonsnivået man tidligere hadde er nå, på veldig mye godt, men også noe ondt, borte. Den tidligere muligheten som lå i presisjonen med bruk av cookies endte med et overvåkningshelvete, total tap av kontroll på egne data for forbruker og nærmest anarki. Brukeropplevelsen ble også veldig dårlig.

Så hvordan går vi nå videre. Selskapene ønsker på den ene siden høyest mulig dekning med respektive kundeinformasjon – for å få best mulig effekt, og aller helst i form av økt omsetning på varer og tjenester. Det er det alle jakter etter.

For forbrukeren handler det om blant annet følgende problemstillinger: Hvor mange samtykker skal jeg gi fra meg? Hvem skal jeg gi mitt samtykke til? På hvilke områder skal jeg gi mitt samtykke – og på hvilke områder skal jeg ikke gi fra meg mitt samtykke?

Det handler om å skape et ekte tillitsforhold, og tillit er som kjent noe man gjør seg fortjent til. Tillit kan ikke kjøpes. Over tid må du bevise at du leverer, leverer og leverer. Her finnes ingen kvikkfiks!

Gi meg din tillit, så skal jeg gi deg noen gode insentiver og spisse informasjonen som nettopp du trenger og liker. Det høres litt enkelt ut. Men det er slik det bør være. Du gir fra deg noe som er verdifullt for deg – og du får noe som er vel så verdifullt tilbake.

Bytteforholdet handler om å gi fra seg epostadresser, mobilnummer og samtykker til personalisert reklame i mediene på den ene siden. Kampen om kunden handler blant annet om kampen om kontaktdataene og den direkte dialogen dette muliggjør. Hvordan forbruker kan nås, til ulike tider, i ulike situasjoner. Og for kunden handler det om å oppnå fordeler av ulike slag.

Så for at forbruker skal respondere på de mange henvendelsene, så mener jeg at svaret blant annet ligger i å samkjøre relevante og troverdige samtykker. Det er enklest med alt på et sted, slik Trumf organiserer det. For det vil være begrenset med antall samtykker forbruker ønsker å gi fra seg. Og for kunden handler det også om effektiv tidsbruk.

Nettopp derfor bør alle jakte på den perfekte løsningen for samspill mellom forbruker og selskap. Den plattformen som skaper tillit og attraktivitet nok til at man får ettertraktede personopplysninger. Og den plattformen som skaper engasjement og interesse – og som skaper tillitsforhold mellom partene.

Vi i Sylinder prøver å kombinere alt dette, og kan derfor vise til salgsløft på opptil 50 prosent. Innsikt fra kjøp, samtykker til nyhetsbrev, SMS og kundematching med mediene gjør sitt til at du kan måle den reelle effekten både på kort og lang sikt.

Deler av verktøyene er der, andre skal utvikles. For identifisering og innsamling av data og for måling av fakta og resultater.

Det holder ikke å tro i disse dager. Du skal vite.